SSO om Hjertet: Blodprop og Hjerteanfald

SSO om Hjertet: Blodprop og Hjerteanfald

Jeg vil i opgaven gennemgå hjertelidelserne åreforsnævring, blodprop i hjertet, hjertesvigt og hjerteanfald, forhøjet blodtryk, samt for lavt blodtryk. Efterfølgende vil jeg give en redegørelse for behandling af disse.

Til sidst vil jeg diskutere de vigtigste årsager til, at der opstår et hjerteinfarkt samt vurdere den enkeltes og samfundets muligheder for at forebygge situationen.

Som en introduktion til emnet, vil jeg redegøre for hjertets anatomi og funktion

Indhold

1. Forside (s. 1)

2. Indholdsfortegnelse (s. 2-7)

3. Hjertets anatomi og funktion (s. 3)
• Hjertet (s. 3)
• Hjertets cyklus (s. 5)
• Puls (s. 6)
• Blodtryk (s. 6)

4. Hjertesygdomme (s. 7-11)
• Åreforsnævring (s. 7)
• Blodprop i hjertet (s. 8)
• Hjertesvigt og hjerteanfald (s. 9)
• Forhøjet blodtryk (s. 9)
• For lavt blodtryk (s. 10)

5. Undersøgelser og operationer (s. 11-14)
• Arbejdstest og koronararteriografi (s. 11)
• Ballonudvidelse (s. 11)
• By-pass operation (s. 12)
• MIDCAB-operation (s. 13)

6. Årsag til og forebyggelse af hejrteinfarkt (s. 14-15)
• De vigtigste årsager til, at der opstår et hjerteinfarkt (s. 14)
• Hvad kan den enkelte gøre for at forebygge denne situation? (s. 16)
• Hvad kan samfundet gøre for at forebygge denne situation? (s. 16)

8. Litteraturliste (s. 27)

Uddrag

Hjertets anatomi og funktion:

Hjertet: Hjertet er den vigtigste muskel i vores krop. På latin hedder hjertet cor eller cordis. Hjertet er hos pattedyr og fugle inddelt i fire kamre, adskilt ved fire klapper. Hjertet er en hul muskel, som befinder sig i hjertesækken i brysthulens midterparti (medistinum) bag brystbenet. Det ligger foran og imellem lungerne, og størstedelen af hjertet befinder sig til venstre for midtlinien. I stående stilling befinder hjertets overkant sig lige ved underkanten af det 3. ribben, og underkanten af hjertet ved den nederste af brysthvirvlerne, dvs. den 12. brysthvirvel. Hjertespidsen (apex cordis) når ud til cirka 10 cm til venstre før brystbenets rand.

Hjertet er på størrelse med ens egen knyttede hånd, men det kan ved træning blive en smule større. Hos mænd vejer det mellem 300 og 350 gram, mens det hos kvinder kun vejer mellem 250 og 300 gram. Det svarer til ca. 0,5 % af legemsvægten, men alligevel bruger hjertet ca. 10 % af al den ilt vi optager.

Hjertet er en stærk muskelpumpe, der overvejende består af muskelvæv. Det pumper blodet gennem kredsløbet, og dermed rundt i vores krop. Kredsløbet er et net af elastiske rør, som blodet løber igennem. Kredsløbet omfatter hjertet, lungerne, arterierne (pulsårer), arteriolerne (de mindste arterier) og kapillærer (hårkar). Det omfatter tillige venoler (de mindste vener), der forenes til større vener (blodårer), som transporterer blodet tilbage til hjertet.

Blodkredsløbet transporterer ilt og næringsstoffer til samtlige organer og væv i kroppen, herunder selve hjertet. Det opsamler også affaldsstoffer fra kroppens celler. Disse affaldsstoffer fjernes efterhånden ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Hjertet: Blodprop og Hjerteanfald

[7]
Bedømmelser
 • 07-02-2013
  En udemærket opgave men kunne godt være lidt mere uddybende
 • 26-10-2010
  rigtig rigtig god opgave , som var rigtig god at læse
 • 08-11-2016
  Meget behjælpelig! :)
 • 26-03-2013
  Den er god fordi den giver et godt overblik

Materialer relateret til SSO om Hjertet: Blodprop og Hjerteanfald.