Hiv og Aids opgave | SOSU

  • Andet 1. år
  • Andet
  • 9
  • 2473
  • PDF

Rapport: Hiv og Aids opgave | SOSU

Handler om Hiv/Aids,HIVs LIVCYKLUS og Virussets opbygning.

Problemformulering

Hvordan kan vi som social- og sundhedsassistenter vejlede/rådgive en HIV-patient, som er indlagt på hospitalet, med særlig fokus på kroppens immunforsvar og afbrydelse af smitteveje.

Studienets kommentar

Social- og sundhedsassistentuddannelsen 2007.

Indhold

• Indledning Side 3
• Hvad er Aids/ HIV Side 4
• Hvad er virus Side 5
• Antigener og antistoffer Side 5-6
• Kroppens immunforsvar Side 6
• Smitteveje Side 7
• Behandling Side 8-9
• Statistiks Side 10
• Konklusion Side 11
• Litteraturliste Side 12
• Bilag Side 13

Uddrag

Indledning

Begrundelse/Motivation/afgrænsning:

Efter at have læst Årsrapporten fra Bavarian Nordic 2003, er der opstået en undren overfor denne dødelige sygdom, som menneskeheden ikke kan reddes fra, og hvor der indtil dags dato ikke findes nogen former for helbredelse og den manglende fokus på sygdommen i de daglige medier.

Ud fra den manglende erfaring på området, finder vi det interessant, hvordan virusset angriber immunforsvaret. Og hvordan vi skal håndtere HIV-patienter, med fokus på deres immunforsvar og afbrydelse af smitteveje.

Da dette er et bredt emne, har vi valgt at gå i dybden, med de emner vi har fundet interessante i forhold til det mikrobiologiske aspekt af sygdommen. Vi vil komme ind på opbygningen af HIV-virusset, hvordan den angriber og formerer sig, hvordan selve immunforsvaret reagerer og vigtigheden af at styrke vores immunforsvar. Yderligere har vi lagt vægt på smitteveje, sundhed, pleje og behandling af sygdommen.

Hvad er HIV/AIDS:

HIV står for Human Immundefekt Virus. Hvilket stammer
fra tilsvarende virus i aber, som kaldes retrovirus. HIV er
ligesom andre retrovirus typer, den omdanner sit arvematerielle
fra RNA og DNA, før den kan formere sig i kroppen..
Der findes to hovedtyper af HIV: HIV1 og HIV-2. HIV-2 findes især i Vestafrika, mens HIV-1 siden begyndelsen af 1980erne, har bredt sig til hele verden. Forskning tyder på, at begge viruser kommer fra Afrika, hvor de er fundet hos aber.
Som det gælder for alle andre virusser, har HIV ikke noget selvstændigt stofskifte, så den kan ikke formere sig uden en eller anden form for hjælp. HIV angriber derfor nogle levende celler for at udnytte deres stofskifte, til at formere sig. HIV angriber især nogle af de hvide blodlegemer, der har en afgørende rolle i kroppens immunforsvar (immunforsvaret er det, der beskytter os mod at blive syge). De kaldes T-hjælperceller. Når den HIV smittede, udviser bestemte, forud definerede kliniske symptomer, stilles diagnosen... Køb adgang for at læse mere

Hiv og Aids opgave | SOSU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.