Hiv, aids og ELISA-test | Rapport

 • HTX 3. år
 • Biologi B
 • 12
 • 15
 • 4100
 • PDF

Hiv, aids og ELISA-test | Rapport

Vi vil i denne rapport gøre rede for Hiv og Aids, hvor teori om immunforsvaret også vil indgå. Vi vil også gøre rede for udførelsen af ELISA-testen til påvisning af Hivsmittede. Herunder vil indgå både teori og praktiske resultater fra vores udførte forsøg af ELISA-testen.

Formål med ELISA-testen
Formålet med denne test er at undersøge om to bloddonorer muligvis er smittet med Hiv. Disse to personer har begge afgivet en blodprøve til testen.

Indhold

Indledning: 3
Teori: 3
Immunforsvaret 3
Hiv og Aids 7
Hivs infektionsforløb 7
Hivs livscyklus 8
Smitteveje 10
Forebyggelse og behandling af Hiv 11
Vaccine mod hiv 12
Hiv resistent 12
Udbredelsen af hiv 13
Forsøg: 14
Formål med ELISA-testen 14
Teorien bag ELISA 14
Materialer 15
Metode 16
Resultater 17
Diskussion og fejlkilder 17
Konklusion 17

Uddrag

Metode til forsøg med ELISA-test
For at teste hvilket bloddonor serum, der er smittet med Hiv laves et forsøg med 4 forskellige serummer, der hver er gentaget tre gange. Gentagelserne laves for at have noget at forholde sig til, hvis der eksempelvis er sket et farveskift i en enkelt brønd, men intet i de to andre, er der formegentligt sket en forurening et sted. Herunder ses et billede af hvordan de 4 serummer er delt ud til hver at have en række med tre brønde (tre gentagelser). Første række er en negativ prøve og den anden er positiv. Disse kontrol-forsøg laves for at tjekke, at der ikke er sket nogen fejl under vejs. Eksempelvis hvis ingen af brøndene har skiftet farve, betyder det jo at noget må være gået galt et sted og ikke nødvendigvis, at bloddonorerne har været raske. I de to næste rækker bruges henholdsvis bloddonor serum 1 og 2, som er de to der skal testes for Hiv.

Herunder er beskrevet en punktlig gennemgang af forsøget:
1. 0,1 mL Hiv-antigen tilføres alle 12 brønde med en autopipette, som herefter efterfyldes med PBS . Brøndene lades stå sådan i 5min.
2. Brøndene tømmes igen med pipetter. Der sørges for at hver række tømmes med hver sin pipette, så der ikke sker forureninger.
3. Række 1 fyldes med 0,1mL PBS (-)
Række 2 fyldes med 0,1mL positiv (+)
Række 3 fyldes med 0,1mL Donor serum 2 (DS2)
Række 4 fyldes med 0,1 mL Donor serum 1 (DS1)
Alle fyldningerne sker med en autopipette.
4. Brøndene stilles i 37oC varmt varmeskab i 15min for at få processen til at forløbe hurtigere.
5. Herefter tømmes brøndene igen med hver sin pipette til hver række. Brøndene ”vaskes” med PBS, der fjernes efter igen.
6. Der tilsættes 0,1mL anti-IgG (2oab) til hver brønd med autopipette.
7. Brøndene stilles igen i varmeskab ved 37oC i 15min.
8. Samme fremgang som punkt 5.
9. Der tilføjes 0,1mL substrat til alle brøndene med autopipette. (substratet blandes en halv time i forvejen).
10. Brøndene placeres i varmeskab ved 37oC i 5min.
11. Brøndene analyseres – der kigges efter eventuelle farveskift... Køb adgang for at læse mere

Hiv, aids og ELISA-test | Rapport

[16]
Bedømmelser
 • 22-01-2012
  Da den er skrevet af en elev med biologi på B-niveau siger det sig selv, at den ikke er helt specifik og dybdegående nok for A-niveauelever. Men alt i alt en rigtig fin opgave, med et teoriafsnit som sagtens kan bruges til inspiration.
 • 13-12-2008
  Fin opgave, dog er der nogen mangler, men det er jo også kun B niveau... Jeg har på A, så det hjalp ikke så meget
 • 05-04-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  For lidt indhold i diskussionen
 • 11-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  super god opgave, kan klart anbefales