Hitlers vej til magten

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 12
 • 10
 • 3256
 • PDF

Hitlers vej til magten

I denne opgave vil der kort blive redegjort for Adolf Hitler som person - bl.a. hvilke holdninger han havde med hensyn til politik, menneskesyn og generel fakta om ham.

Efterfølgende vil eleven i opgaven analysere hvordan Hitler tog skridtet fra politisk taler i en ølkælder til at være formand for et radikalt tysk parti og endte som Tysklands enevældige Führer.

Til slut vil eleven vurdere hvilke faktorer i Hitlers opvækst, der har været med til at forme hans personlighed og visioner og som afslutning konkludere hvorfor Hitler opgav sine ambitioner indenfor kunst og udviklede sig som person efterfølgende.

Lærers kommentar

Flot sprog, dybdegående analyse og god komposition.

Indhold

Indledning
Adolf Hitler
- Personen Adolf Hitler
- Politik, ideologi og menneskesyn
Vejen til magten (Perioden 1919-1934)
- Politisk taler i ølkælder
- Det nationalsocialistiske tyske Arbejderparti
- Højforræderi og fængsel
- Rigskansler Hitler
- Rigsdagsbrænden og demokratiets fald
Opvækst og tidlige liv (Perioden 1889-1918)
- Opvækst, samtid og ambitioner
- Ung i Wien og München
- 1. Verdenskrig
Konklusion

Uddrag

Indledning
I denne rapport vil jeg først kort redegøre for personen Adolf Hitler. Hvilke holdninger han havde med hensyn til politik og menneskesyn og komme med generelle fakta. Denne del er min redegørelse.
Efterfølgende vil jeg analysere hvordan Hitler gik fra at være politisk taler i en beskeden ølkælder til at være formand for et hurtigtvoksende radikalt tysk parti og ende ud som Tysklands enevældige Führer. Jeg vil her lægge stor vægt på hvilke fakta som spillede ind under Hitlers vej til magten, og forklare og analysere hvordan tilfældigheder var med til at ændre Preussen markant.
Ydermere vil jeg vurdere hvilke faktorer i Hitlers opvækst og familieforhold der formede hans personlighed, og hvordan samtidens konflikter og normer sandsynligvis satte sit præg på hans visioner og holdninger, specielt i hans unge år i Wien og München. Jeg vil også vurdere 1. Verdenskrigs indtryk på Hitler og perioden efter, inden han officielt gik ind i poltik.
Til slut vil jeg ud fra ovenstående konkludere hvorfor Hitler opgav sine kunsterriske ambitioner, opbyggede et voldsomt had og en dyb selvmedlidenhed, hvordan hans personlighed til sidst blev fuldkommen forstenet og hvorfor han tog springet ind i politik og hermed lagde bunden for 50 millioner menneskers død.

Metoden til udarbejdelsen af min rapport bygger på en bog omkring Hitler og Stalin (en dobbeltbiografi). Bogen har jeg brugt til at forme min problemstilling, der efter min mening er meget relevant og giver et bredere og mere tydeligt billed af Adolf Hitler end man normalt får i diverse medier. Min hovedtekst bygger hovedsageligt på en film om Hitlers vej til magten. Filmen giver et billed af Hitlers liv som mange mennesker slet ikke havde forestillet sig, og giver sit bud på hvordan forskellige episoder har fundet sted. Da filmen er en fiktiv dokumentar, har jeg suppleret og sammenlignet fakta på henholdsvis hjemmesider og i bogen. Ud over disse kilder har jeg selv en bred viden omkring optakten til 2. Verdenskrig... Køb adgang for at læse mere

Hitlers vej til magten

[5]
Bedømmelser
 • 24-05-2016
  God og velovervejet opgave med mange gode aspekter, og god inspirationtil egen opgave.
 • 19-04-2016
  Til megen hjælp så den kan virkelig anbefales!
 • 05-06-2016
  Givet af HFe-elev på 2. år
  rigtig god til at få inspiration fra
 • 08-06-2015
  God opgave til at starte sin opgave efter