Hitlers Vej til Magten - Propaganda og Nazisme

 • STX 2.g
 • Historie AHistorieopgaven 2.g
 • 12
 • 17
 • 5131
 • PDF

Hitlers Vej til Magten - Propaganda og Nazisme

Dette er en historieopgave om Hitlers vej til magten, hvor vi fokuserer på propaganda og spredningen af nazismen.

Overemne: Hitlers vej til magten
Emne: Magtovertagelsen

Problemstilling:
Hvorledes brugte Hitler Tysklands aktuelle sociale, politiske og økonomiske forhold og udviklingen i disse siden 1. Verdenskrig i sin magtovertagelse?

Redegørelsesdelen:
Der ønskes en redegørelse for de sociale, politiske og økonomiske forhold i tyskland, i perioden fra 1. Verdenskrigs afslutning og frem til Hitlers magtovertagelse, 1933.

Analysedelen:
Der ønskes en analyse og diskussion af hvorledes Hitler brugte Tysklands aktuelle sociale, politiske og økonomiske forhold og udviklingen i disse siden 1. Verdenskrig i sin magtovertagelse?

Vurdering/perspektiveringsdelen:
Der ønskes en vurdering af sammenhængen mellem den oprindelige nazistiske politik og det faktiske udviklingsforløb.

I rapporten indgår en kommenteret kildeliste.

Indhold

Indholdsfortegnelse: side 1

I Indledning side 2
I.1 Tekniske forhold side 2

II Forholdene i Weimar-republikken frem til ca. 1932 side 3
II.1 Situationen ved afslutningen af 1. verdenskrig side 3
II.2 Versailles-freden side 3
II.3 Dolkestødslegenden side 4
II.4 Inflationen rammer Tyskland side 5
II.5 Dawes-planen og det store krak side 5
II.6 Hitler tager magten 1932-33 side 6

III NSDAP´s magtovertagelse i Tyskland 1933 side 7
III.1 NSDAP's propaganda først i 30'erne (især 1932-33) side 7
III.2 Virkede nazisternes propaganda lige op til side 11
magtovertagelsen

IV Hvilke konsekvenser fik NSDAP's magtovertagelse for side 13
det tyske samfund frem til ca. 1939

V Konklusion side 14

Litteraturliste side 16

Uddrag

I Indledning
Jeg har valgt emnet, Hitlers magtovertagelse, fordi jeg var meget interesseret i at finde ud af, hvad der kan drive et folk så langt ud, at det på demokratisk vis lader en mand som Hitler komme til magten. Selvfølgelig var der udemokratiske elementer i valgkampen, men det rokker ikke ved den kendsgerning, at han blev valgt ved et demokratisk valg efter opbakning fra en meget stor del af befolkningen.

Derfor vil jeg indskrænke opgavens hovedafsnit – analysen – til at omhandle NSDAP's propaganda. Hvis jeg skulle undersøge alt vedrørende magtovertagelsen, ville det blive meget overfladisk.

Jeg har valgt at undersøge hvilke historiske og samfundsmæssige forhold, som Hitler spiller på i sin propaganda. Derfor har jeg i min redegørelse gennemgået den historiske udvikling fra Weimar-republikkens oprettelse til Hitlers magtovertagelse, hvor jeg især har fokuseret på: Situationen ved 1. verdenskrigs afslutning, Tysklands økonomiske krise i 1920'erne - 30'erne og afslutningsvis Hitlers magtovertagelse; disse hovedpunkter har jeg valgt, da de danner baggrund for min analyse.

Til sidst har jeg så, for at se det hele i en større sammenhæng, lavet en kort vurdering af magtovertagelsens konsekvenser for Tyskland frem til ca. 1939... Køb adgang for at læse mere

Hitlers Vej til Magten - Propaganda og Nazisme

[20]
Bedømmelser
 • 05-05-2015
  Super god opgave. God korrektur og fin opsætning.
 • 21-09-2010
  Det kommer rigtig godt om emnet, er meget tilfreds.
 • 13-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtigt god opgave, fremadrettet.
 • 31-01-2015
  rigtig godt arbejde :)