AT om Hitlers brug af Darwins evolutionsteori

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 2907
 • Word2007

AT om Hitlers brug af Darwins evolutionsteori

Synopsis til AT i Historie A og Biologi A om Hitlers brug af Darwins evolutionsteori.

Problemformulering
Hvordan blev Charles Darwins evolutionsteori brugt af Hitler i første halvdel af det 20. århundrede, og hvorfor?

1. Hvad gik Darwins evolutionsteori ud på?
2. I hvilken forstand var evolutionsteorien et videnskabeligt gennembrud?
3. Hvordan brugte Hitler Darwins evolutionsteori til at legitimere sine ideer om racehygiejne?
4. Hvordan lykkedes det Hitler at få så stor tilslutning fra det tyske folk til sine ideer om racehygiejne?
5. Med det kendskab, vi har til biologi i dag, ville det da overhovedet give mening for Hitler at argumentere på den måde, han gjorde?

Indhold

Indledning
Problemformulering
De væsentlige delkonklusioner
Oversigt over, hvilke metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne.
Samlet konklusion
Perspektivering
Spørgsmål til det videre arbejde
Litteraturliste

Uddrag

De væsentlige delkonklusioner
AD 1
I ”Om Arternes Oprindelse” (OAO) bruger Darwin ikke ordet ”evolutionsteori” om sin teori om arternes oprindelse – dette udtryk kom først til senere, men jeg vil bruge ”evolutionsteori” om de teorier, som Darwin beskrev i OAO. Slagudtrykket ”survival of the fittest”, som mange i dag forbinder med netop Darwin blev heller aldrig nævnt i OAO, og faktisk var det ikke Darwin selv, der introducerede udtrykket. Dog tog Darwin hurtigt udtrykket til sig og brugte det som sit eget, idet det meget kort og tydeligt beskriver hovedessensen i Darwins evolutionsteori:
Ifølge Darwin fødes der i naturen flere individer af enhver art, end de der har mulighed for at overleve, hvilket medfører en konstant kamp for overlevelse mellem individer af samme eller forskellig art. Darwin argumenterer for at individer inden for samme art varierer, samt at denne variation er arvelig. Årsagen til denne variation, er altid forskelle i livsbetingelser: klima, næringsgrundlag, øvrige arter og individer af egen art. Hvis et individ af en given art har nogle egenskaber, som varierer fra de egenskaber andre individer af ... Køb adgang for at læse mere

AT om Hitlers brug af Darwins evolutionsteori

[6]
Bedømmelser
 • 10-04-2012
  Rigtig god hjælp til min egen AT synopsis. Jeg var utrolig glad for den, den var meget givende
 • 23-02-2011
  meget flot...................................
 • 02-11-2013
  111111111111111111111111111111111111111
 • 03-06-2012
  ok ok ok ok ok oko ko ok ok ok ok