Historieopgaven på HF: Renæssancen og Humanisme

  • HF 1. år
  • Historieopgave
  • 10
  • 10
  • 2764
  • PDF

Historieopgaven på HF: Renæssancen og Humanisme

Dette er en opgave om renæssancen og humanisme i historie.

Jeg vil i min opgave redegør for, hvilken periode Renæssancen var, hvad der skete og hvad forudsætninger var for at denne periode kunne lade sig gøre. Derfor skal vi også rejse tilbage i tiden til oldtidens Grækkenland og senere Romerriget for at finde ud af, hvilken rolle de har spillet for at denne Renæssance kunne opstå.

Endvidere skal vi se overgangen til en ny tid fra et middelalderligt samfund som også skabte forudsætninger for denne nye epoke der blev skabt. Medmere skal vi se på byen Firenze som skaberen og grundlæggeren af denne genfødsel - hvilke nye syn kom der på tilværelsen og hvad de medførte.

Vi skal høre om Cosimo de' Medici platoniske akademi som skabte en helt ny tankegang og berette om en interessant renæssancemenneske som Pico Della Mirandola.

Til sidst vil jeg konkludere hvad disse humanister og dette nye menneskesyn har medført sig i forhold til senere tider og dagen i dag.

Indhold

Indledning 3
Renæssancen 4
Hvad er og hvad skete der i renæssancen 4
Hvordan kunne renæssancen opstå? 5
Antikken og det arabiske rige. 5
Overgangen til en ny tid 6
Et nyt syn på tilværelsen 6
Renæssancemennesket – da mennesket kom i centrum 7
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

I omkring 1300-tallet i det nordlige Italien opstod Renæssancen. Som nævnt i indledningen betyder ordet renæssance genfødsel - genfødsel af mange af de tanker og idealer som stammede fra antikken i oldtidens Grækenland og Rom. Renæssancen skabte en forandring i den måde som menneskene tænkte og handlede på. Man søgte uden om den mørke middelalder, den tid hvor ethvert menneske havde sin faste plads i samfundet, og i stedet søgte man tilbage mod antikkens Grækenland og Rom, for at få ny inspiration og viden.

Man kan derfor sige, at Renæssancen er en modsætning til middelalderens verdensbillede, som var baseret på den kristne tro.
I 1348 kom den sorte død, pestepidemien til Europa og hærgede Italien og fik folketallet til at falde voldsomt. Den økonomiske tilbagegang efter epidemien betød dog ikke en tilbagevending til det ellers tidligere primitive samfund. Dette blev i stedet startskuddet til en ny epoke, som startede i byen Firenze, hvor handel og byliv blomstrede op... Køb adgang for at læse mere

Historieopgaven på HF: Renæssancen og Humanisme

[1]
Bedømmelser
  • 03-06-2016
    a sa sa as a s as aks aæsa

Materialer relateret til Historieopgaven på HF: Renæssancen og Humanisme.