AT om Hiroshima-bomben og Japans genopbyggelse

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Fysik B)
 • Ingen givet
 • 14
 • 2434
 • PDF

AT om Hiroshima-bomben og Japans genopbyggelse

Opgaven ser på konstruktionen af Hiroshimabomben, hvor kraftig Hiroshimabomben var i forhold til nutidens bomber, Anden Verdenskrigs virkninger på Japan samt politiske, øknomiske og kulturelle konsekvenser for Japan.
Opgaven indeholder gode udregninger af den mængde Uran, som blev benyttet i Hiroshimabomben (herunder også energi)

Problemformulering
Vi vil undersøge hvordan man kan konstruere noget så kraftigt og dødbringende som en
atombombe. Derudover vil vi også gerne sammenligne Hiroshimabomben med nutidens
moderne bomber.
Vi vil analysere Anden Verdenskrigs virkning på Japan, og hvilke konsekvenser det havde
fremover for Japan, både set med et politisk-, økonomisk- og kulturelt perspektiv.
Til sidst vil vi diskutere Japans genopbygning og diskutere om dette var den rigtige måde
at håndtere situationen på.

Problemstillinger
• Hvordan var atombomben, som blev kastet over Hiroshima, konstrueret?
• Hvor kraftig var Hiroshimabomben i forhold til nutidens bomber?
• Anden Verdenskrigs virkninger på Japan?
• Hvilke konsekvenser fik bombekastningen for Japan? Både politisk, økonomisk og
kulturelt.

Lærers kommentar

Fysikdelen (udregningerne) sad lige i øjet, dog burde der var opstillet en teori i begyndelsen, men dette kan ses som en biting. Set fra historie var det en udmærket opgave, dog ønskes dele af den sidste problemstilling uddybet.

Elevens kommentar

Rapporten i sig selv er god, dog bør nogle dele uddybes i den efterfølgende fremlæggelse.

Studienets kommentar

Opgaven er alt for lang til at være en AT-eksamenssynopis. Sådan en må højst være fem sider lang.

Indhold

Indholdfortegnelse
Problemformulering
Problemstillinger
Metode
Delkonklusioner
1. Hvordan var atombomben, som blev kastet over Hiroshima, konstrueret?
2. Hvor kraftig var Hiroshimabomben i forhold til nutidens bomber?
3. Anden Verdenskrigs virkninger på Japan?
4. Hvilke konsekvenser fik bombekastningen for Japan? Både politisk, økonomisk og kulturelt
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Hiroshimabomben var bl.a. konstrueret af den amerikanske fysiker J. Robert Oppenheimer, og den blev udviklet i et hemmeligt amerikansk atomprojekt kaldet Manhattanprojektet. Til bomben benyttede man Uran-235.
For at en selvforstærkende effekt, som der sker når en atombombe eksploderer, kan finde sted, skal indholdet af Uran-235 i Uranklumperne være over 90%.
Uranen skal være så rent som muligt for at opnå den største chance for, at strålingen - altså partiklerne - rammer Uran-235-atomerne.
Sprængningen i atombomben startes ved at to stykker Uranmetal
med en vægt som er under den kritiske masse skydes mod
hinanden og dermed smeltes sammen. Tilsammen opnår de den
kritiske masse og derfra foreløber reaktionen som set på figur 1.1. En Figur 1.1 partikel rammer Uran-235 og dette bliver derved Uran-236, som er
yderst ustabilt. Dette er illustreret på figur 1.3.
Uran-236 spalter nu til Krypton-92 og Barium-141. Herfra skydes tre nye partikler afsted, som allesammen også har chance for at ramme et Uran-235 atom hver og dermed stiger hastigheden af ...... Køb adgang for at læse mere

AT om Hiroshima-bomben og Japans genopbyggelse

[2]
Bedømmelser
 • 29-04-2011
  god inspiration til ens egen opgave
 • 27-03-2012
  Rigtig god opgave : )