Halveringstiden for Ba-137

 • STX 1.g
 • Fysik C
 • 12
 • 12
 • 1728
 • PDF

Rapport: Halveringstiden for Ba-137

Formålet med dette forsøg var at finde henfaldskonstanten for Ba-137 og ud fra den bestemme halveringstiden. Herefter er en sammenligning med tabelværdien for Ba-137, og en beregnelse af afvigelsen.

Lærers kommentar

Meget flot rapport.
Opgaven er med lærers kommentarer og rettelser.

Studienets kommentar

Din lærer burde ikke have sat flueben efter afsnittet om fejlkilder, da du sammenblander fejlkilder og usikkerhed.

Indhold

Formål side 3

Teori side 3

Materiale side 6

Fremgangsmåde side 7

Resultater side 8

Databehandling side 9

Fejlkilder side 12

Konklusion side 12

Uddrag

Fremgangsmåde

Vi startede med at finde tingende vi skulle bruge til forsøget. Vi satte Geiger-Müller røret fast i stativet så røret pegede lige op i luften. Husk at tage proppen af Geiger-Mülle-røret. Vi tilsluttede Geiger-Müller-røret til Lapproen og den med en strømkilde og vi forbandt den også med computeren. Efterfølgende satte vi bægerglasset oven på Geiger-Müllerrøret så det stod klar til at vi(Anderes) kun-ne malke vores malkekilde sammen med saltvandet i sprøjten. Men inden dette målte vi baggrundsstrålingen. For at få vores logger pro til at virke skal man trykke på lapproen oppe i venstre hjørne. Her skal man vælge hvilket stik man har tilsluttet computeren til labproen i. I vores tilfælde valgte vi stik 1 og vi skal derfor trykke på Digital 1, herefter trykkede vi på Choose censor og så på Ra-diation to gange. Når man har gjort det kan man trykke på og logger pro vil da gå i gang med at måle radioaktiviteten. Vi startede med at måle baggrundsstrålingen i 3 minutter herefter gjorde vi det samme med malkekilden og saltvandet i 5 minutter. For at få en eksponentiel regression trykkede vi på og der vil nu poppe en vindue lignede dette op:... Køb adgang for at læse mere

Halveringstiden for Ba-137

[5]
Bedømmelser
 • 24-04-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Meget brugbar. Jeg er sproglig elev og har rigtig svært ved at forstå fysik, men denne opgave hjalp mig godt på vej til en god karakter :)
 • 13-09-2015
  Meget gennemarbejdet rapport! Solid teori om radioaktivitet og udførlig beskrivelse af teorien bag forsøget.
 • 06-03-2014
  jjnjnjnj njnjnjnjnjnjnj jnjnjnjnjnjnjnjnjnjn jnjnjn
 • 05-03-2014
  Meget fin rapport uden mangler