Henfald af Ba-137 | Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik C
 • 10
 • 8
 • 1301
 • Word2003

Henfald af Ba-137 | Rapport i Fysik

Formålet ved forsøget var at bestemme halveringstiden for den kortlivede metastabile barium-isotop 137Ba*. (* =metastabil)

Indhold

F o r m å l
T e o r i
M a t e r I a l e r
U d f ø r e l s e
R e s u l t a t e r
D I s k u s sfi o n
K o n k l u s I o n

Uddrag

Udførelse
Vi startede med at foretage 5 baggrundsstrålings målinger over 5x1minut, dernæst pressede vi ca. 5 mL elueringsvæske gennem minigeneratoren og opsamlede væsken i et reagensglas. Barium er i modsætning til cæsium opløselig i elueringsvæske og vil derfor blive vasket ud med elueringsvæsken. Vi siger at vi har malket kilden for 137Ba. I det tilbageværende reagensglas var der en blanding af 137Ba*(metastabil) og 137Ba. Vha. Geiger-Müllerrør målte vi henfald i 10 sekunders intervaller de næste 900 sekunder... Køb adgang for at læse mere

Henfald af Ba-137 | Rapport i Fysik

[4]
Bedømmelser
 • 12-04-2011
  fin opgave hjalp mig med min fysik rapport :)
 • 06-03-2014
  e f ew f ew f ew f ew f ew f we
 • 30-09-2013
  En okay opgave. Mangler lidt
 • 16-11-2011
  Den går an, udemærket