Harmoniske svingninger | Rapport i Matematik A

 • HTX 2. år
 • Matematik A
 • 12
 • 23
 • 3102
 • Word2007

Harmoniske svingninger | Rapport i Matematik A

Formål:
Formålet med denne rapport er at udbygge kendskabet til harmoniske svingninger gennem konkret teori og et praktisk forsøg. Derved skal der undersøges hvad harmoniske svingninger er, hvordan fungerer de og hvilken sammenhæng har de med fjedres bevægelser.

Lærers kommentar

Super flot opgave. Formidling og matematik på et højt niveau.

Indhold

Formål
Materialeliste
Forsøgsbeskrivelse
Teori
- Enhedscirklen
- Trigonometriske funktioner
- Harmonisk svingning
- Trigonometriske ligninger
Forsøgsresultater
Databehandling
- Svingningens funktion
- Udsving ved 0 og 3 sekunder
- Hvornår opstår maksimum
- Hvornår opstår minimum
- Hvornår opstår ligevægtsposition
- Svingningshastighed og acceleration
Konklusion
Bilag

Uddrag

Materialeliste
Herunder ses de materialer som skal bruges til forsøget:
1. Et lod, vilkårlig vægt.
2. Fjeder. Sørg for at fjedren ikke er for svag eller for stærk i forhold til dit lod. En for svag fjeder vil blive skadet, og en for stærk fjeder vil ikke give et ordentligt resultat.
3. En computer med programmet Pasco Datastudio installeret.
4. Pasco Motion Sensor.

Opstillingen ovenfor stilles op. Det er en Pasco Motion Sensor, der er placeret under loddet.
Forsøget forløber på følgende måde:
1. Pasco Data Studio startes og Pasco Motion Sensoren sættes til computeren.
2. Pasco Data Studio sættes til at måle data.
3. Loddet sættes i svingning, så lige som muligt.
4. De målte data indsættes i MathCad eller lign. til behandling.
Teori
Enhedscirklen
Enhedscirklen er et redskab der bruges, specielt i forbindelse med trigonometri.
Kendetegnet ved enhedscirklen at dens radius er lig 1, og indlagt i et retvinklet koordinatsystem, har den centrum i (0,0).
Man kan finde sinus og cosinus til en given vinkel ud fra enhedscirklen. En vinkel med gradstørrelsen v, anbringes med toppunkt i (0,0) og med højre ben ud ad x-aksens positive del. Vinklens venstre ben ... Køb adgang for at læse mere

Harmoniske svingninger | Rapport i Matematik A

[4]
Bedømmelser
 • 26-05-2016
  Selve opgaven er fin, dog var jeg der ikke det i den jeg skulle bruge
 • 31-03-2014
  Super god og fyldig opgave der hjalp meget i SRO skrivningen.
 • 15-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  God hjælp til SRO og projekter
 • 22-02-2012
  hmmmmm den er ok til inspiration