Rapport om Harmoniske svingninger

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 3
  • 918
  • PDF

Rapport om Harmoniske svingninger

Rapporten handler om harmoniske svingninger.

Formål
Undersøge, om den teoretiske formel for en fjeders svingningstid passer med den målte tid.

Dette gør vi ved at benytte en række forskellige lodder og dermed undersøge om fjederen udfører en harmonisk svingning.

Studienets kommentar

Fin rapport og flot med så mange usikkerhedsberegninger. Det er dog vigtigt, at man skelner mellem fejlkilder, som vil forskyde resultatet i én bestemt retning, og usikkerheder som ikke har nogen retning.

Indhold

Formål
Teori
Fjederkonstanten
Målte svingningstid
Teoretisk svingningstid
Fejlkilder
Diskussion/vurdering
Konklusion

Uddrag

Opstilling og fremgangsmåde
Se Fysik AB bogen 2 side 219-220
En fjeder blev hængt i loftet og testet med lodder af forskellige vægt og vi målte hvor langt hvert lod fik fjederen til at strække sig. Ud fra loddernes masse og deres udstrækning kunne vi beregne Ffjeder (Ft = Ffjeder). Målingerne blev sat ind så den numeriske værdi for Ffjeder var funktion af afstanden fra fjederens nulpunkt (der hvor fjederen er uden lod).
Svingningstiden for et lod på 500 g bliver målt 5 gange for 10 svingninger. Til sidst vejes fjederen
Herefter måltes svingningstiden for 10 svingninger 5 gange med et lod på 500g.
Til sidst vejedes fjederen (64 g) og 1/3 af vægten skal så lægges til loddets vægt. Dvs. 21,33g... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Harmoniske svingninger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.