Hansens flødeis

  • HHX 2. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 4
  • 1404
  • PDF

Hansens flødeis

Besvarelse af:

redegørelse for konkurrencesituationen på det danske marked
analyse af hansens flødeis' parametermix
vurdering af optimal parametermix taget konkurrencesituationen i betragtning

Uddrag

Der er sket en stor ændring på det danske marked for is, siden historien om Hansens Flødeis startede i 1922. Da Hans Hansen startede sin ismejerivirksomhed i 1922, var han en ud af i alt 1200 isfabrikker og mejerier, der fandtes dengang.

I 1990'erne skete den store ændring, hvor flere og flere af de oprindelige danske isfabrikker lukkede og de eksisterende blev større og mere automatiserede. Fra at være et lille marked af is med mange små isfabrikker, blev markedet større med få men store isproducenter. Det er dem som i dag styrer priserne og koncepterne.

I 1922 var kvaliteten en af de vigtigste konkurrenceparametre. Kvaliteten var utrolig høj og meget højere end den er i dag, derfor er der kommet en ny vigtig parameter. Da Hansens Flødeis startede virksomheden op igen i 2003, satsede de på design fra starten af, idet design er en af tidens vigtigste konkurrence- ...

---

Da Hansens Flødeis startede op, efter en lille pause, i 2003, spillede parametrene, produkt og promotion, en stor rolle, idet de ville lægge vægt på design og kommunikation for at videreføre virksomheden.

Hansens Flødeis er meget fokuseret på deres produkter. Hvert eneste produkt fortæller en historie og det ...

---

Der er ingen tvivl om at konkurrencesituationen på ismarkedet er meget hård. Der findes store udbydere af is. Dog mener Hansens Flødeis at de har det rette parametermix, som gør at de slår konkurrenterne. Deres kunder vælger Hansens Flødeis frem for konkurrenternes, idet deres produkter skiller sig mere ud. Det er... Køb adgang for at læse mere

Hansens flødeis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.