DHO om handskemoralen

  • STX 1.g
  • DHO
  • 12
  • 11
  • 4050
  • PDF

DHO om handskemoralen

DHO i Dansk A og Historie A omhandlende 'handskemoralen' fra 1880'ernes sædelighedsfejde.

Problemformulering:
Hvad var handskemoralen, og hvilken indflydelse havde Bjørnstjerne Bjørnsons drama En Hanske på debatten om seksualmoralen i 1880'erne?

Jeg ønsker at redegøre for den nordiske krig om seksualmoralen, også kaldt sædelighedsfejden, analysere og fortolke En Hanske af Bjørnstjerne Bjørnson (1883) samt Elisabeth Grundtvigs indlæg i Kvinden og Samfundet Nutidens sædelige Lighedskrav (1887) og sammenholde de to tekster for at vurdere En Hanskes indflydelse på debatten om seksualmoralen i 1880'erne.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Sædelighedsfejden
En Hanske
Nutidens sædelige Lighedskrav
Hanskemoralen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Når en genstand kastes i hovedet på nogen, er det universelt symbol på afvisning og/eller foragt. I dramaet En Hanske kaster en ung borgerfrøken en handske efter den mand, som hun ikke længere finder værdig til at indgå et ægteskab med. Ord var her ikke påkrævet – den symbolske afvisning var i sig selv nok, og bejleren vendte da heller ikke tilbage før længe efter, skønt de var forlovede. I denne opgave undersøges de historiske forudsætninger for sædelighedsfejdens opståen – hvad var årsagen til, at denne krig om seksualmoral blev udløst lige i 1880'erne? Dernæst gennemgås og fortolkes En Hanske, og derudfra vurderes dens effekt på samtidens debat.

Sædelighedsfejden
Perioden 1870-1890 kaldes litteraturhistorisk for det moderne gennembrud. Denne periode gjorde opbrud med den forudgående romantik, som idealiserede livet og samfundet med maleriske beskrivelser og nationalisme. Det moderne gennembrud blev derimod præget af realisme, socialrealisme og naturalisme. Tingene var ikke længere bestemt af Gud, men havde en naturvidenskabelig forklaring – denne strømning var særligt inspireret af Charles Darwin og hans opdagelser om arternes oprindelse. Samfundet undergik også en kraftig udvikling i denne periode; industrialiseringen skred frem, og der forekom en stor urbanisering, hvor folk vandrede fra landet og ind til byerne for at få arbejde på fabrikker. Der opstod en ny samfundsklasse kaldt byproletariatet, som arbejdede på byens fabrikker og ... Køb adgang for at læse mere

DHO om handskemoralen

[1]
Bedømmelser
  • 28-05-2013
    Den virker ret god til inspiration! :)

Materialer relateret til DHO om handskemoralen.