Absorption af betastråling - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 10
 • 7
 • 1743
 • PDF

Absorption af betastråling - Rapport i Fysik

I rapporten undersøges absorption af betastråling.

Formålet med forsøget er at bestemme den tykkelse af bly og aluminium, der skal til for at halvere intensiteten af en bestemt gammakilde (Ba-137) og en bestemt betakilde.

Vi bruger bly til gammastråling og aluminium til at undersøge absorption af betastråling.

Studienets kommentar

Grafen er på et bilag, som ikke er vedlagt opgaven. Det er vigtigt at skelne mellem fejlkilder og usikkerheder, og man skal angive i hvilken retning, fejlkilder vil påvirke resultatet.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Observationer
Graf
Beregninger og resultater
Sammenligninger
Fejlkilder
Litteraturhenvisninger
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Først laves en opstilling som vist på tegningen. Afstanden mellem kilde og GM-rør skal være fast under hele forsøget, så opstillingen laves, så der er plads til bly- / aluminiumsplader imellem kilde og GM-rør. Kilden placeres dog så tæt på GM-røret som det er muligt, da især -kilden er følsom over for afstanden.
Først måles baggrundsstrålingen i tre minutter for senere at kunne korrigere de egentlige tælletal. Derefter placeres -kilden i holderen og der måles i ét minut. Tælletallet noteres i skemaet.
Dernæst placeres én blyplade ad gangen i holderen. For hver blyplade måles ligeledes i ét minut, hvorefter tælletallet noteres.
Blypladernes tykkelse måles med mikrometerskrue med det formål at finde pladernes nøjagtige tykkelse.
Forsøget gentages en gang mere, men denne gang med en -kilde og aluminiumsplader som absorber... Køb adgang for at læse mere

Absorption af betastråling - Rapport i Fysik

[20]
Bedømmelser
 • 09-12-2001
  det er en meget go'' rapport! kommer rundt om det hele! grundigt arbejdet og go konklusion!!!
 • 08-10-2001
  Rigtig god opgave....især teoridelen var meget lærerig og grundig
 • 01-05-2014
  Rigtig god ,
 • 26-05-2008
  god og overskuelig rapport!