HP Stål A/S | VØ A | Eksamen maj 2010

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: HP Stål A/S | VØ A | Eksamen maj 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ A fra d. 28 maj 2010 (hhx101-VØK/A-28052010)

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelse af følgende opgaver:
Opgave 1 - Logistik - HP Stål A/S
Opgave 2 - Investering - HP Stål A/S
Opgave 3 - Årsafslutning - HP Stål A/S
Opgave 4 - Budgettering - HP Stål A/S
Opgave 5 - Regnskabsanalyse - HP Stål A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Forklar, hvilket produktionslayout HP Stål A/S benytter.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper HP Stål A/S opnår ved at benytte ordrestyret produktion.

1.3 (5 %)
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger ved en lagerreduktion på kr. 20 mio.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis HP Stål A/S indgår i et partnerskab med den nye leverandør.

2.1 (5 %)
Udarbejd investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

I bilag 1 findes en skabelon. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Forklar om investeringsforslagets interne rente er mindre eller større end kalkulationsrenten. Se spørgsmål 2.2. Der skal ikke foretages yderligere beregninger.

2.4 (5 %)
Diskuter om HP Stål A/S bør benytte en underleverandør i stedet for at investere i en ny maskine.

3.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet for 2009, idet de interne bilag registreres.

Saldobalancen fremgår af bilag 2.

3.2 (5 %)
Forklar, hvorfor den forudbetalte forsikring i bilag 8 skal registreres i forbindelse med årsafslutningen.

4.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2. halvår 2010 og beregn dækningsgraden for 1. og 2. halvår 2010.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

4.2 (5 %)
Redegør for mulige årsager til ændringen i dækningsgraden fra 1. halvår 2010 til 2. halvår 2010.

5.1 (5 %)
Beregn nøgletal til belysning af virksomhedens rentabilitet for årene 2007, 2008 og 2009.

I bilag 4 fremgår hovedtallene fra virksomhedens årsrapport.

5.2 (10 %)
Analyser rentabiliteten for perioden 2007 - 2009.

5.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det ikke er muligt at beregne dækningsgraden ud fra de viste hovedtal.

5.4 (5 %)
Vurder om målene for 2010 er realistiske.

Uddrag

1.1 Forklar, hvilket produktionslayout HP Stål A/S benytter

Når en ordre igangsættes, gennemløber den forskellige processer i en virksomhed. HP Stål A/S har 6 produktionsprocesser, der omfatter følgende:

- Klipning
- Valsning
- Skæring
- Bukning
- Svejsning
- Lakering

Det er forskellige hvilke ordrer, der skal gennemløbe hvilke processer.

Overordnet set er der tale om fire typer produktionslayout – hvert med fordele og ulemper. Positionslayoutet anvendes når alt materiale og alle maskiner flyttes hen til det sted, hvor der skal produceres (her er en bro et godt eksempel). Ved funktionslayoutet samles alle opgaver af samme art på samme sted. Ved linjelayoutet indrettes produktionen efter de enkelte produkter, der produceres i virksomheden. Gruppelayoutet er en kombination af funktions- og linjelayoutet, hvor produktionen tilrettelægges således, at en eller flere grupper af medarbejdere står for fremstillingen af virksomhedens produkter..... Køb adgang for at læse mere

HP Stål A/S | VØ A | Eksamen maj 2010

[148]
Bedømmelser
 • 11-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Vild god opgave, som havde alt det man skulle bruge. Den var rigtig til at besvarer alle spørgsmål og god hjælp til de ting jeg ikke helt forstod Måske lidt for kompliceret i opgaven med hvorfor vi ikke kunne beregne DB
 • 23-03-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig fin opgave, dog mangler flere dele af besvarelsen, da disse er udregnet i excel (som ikke medfølger). Det gælder bl.a. afslutningsskemaet osv.
 • 04-02-2016
  Meeeeeeeeeeeeeeget gdlgdgdd
 • 26-08-2015
  Godt og gennemført arbejde