HF Matematik C Mundtlig eksamen Notater

 • HF 1. år
 • Matematik C
 • Ingen givet
 • 31
 • 2971
 • Word2007

Noter: HF Matematik C Mundtlig eksamen Notater

Matematik C:
Alle de mundtlige eksamensspørgsmål er beskrevet. Så når du trækker, ved du lige hvad du skal gå i gang med!

Opgaven indeholder:
● Procent - og rentesregning (herunder fremskrivningsfaktor, renters renter, kapitalsfremskrivningsformel, annuitetslån, amortitastionmodel mm.)
● Trekantsberegning (vinkelsum, areal, Pythagoras, enhedscirkel mm.)
● Variable sammenhænge
● Eksponetiel vækst (indeholder b.la. bevis og regression)
● Potens vækst
● Statistik (stikprøve, population, grupperet observationssæt)

I alt 12 forskellige (mundtlige) eksamensrelevante spørgsmål.

Få vejledning til den mundtlige eksamen i matematik: Matematik mundtlig eksamen

Indhold

1. Procent- og rentesregning
Hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra
Redegøre for begrebet fremskrivningsfaktor og give eksempel
Redegøre for indekstal

2. Procent- og rentesregning
Redegøre for begrebet fremskrivningsfaktor
Redegøre for kapitalfremskrivningsformlen og for gennemsnitlig årlig rente, helst med udgangspunkt i et konkret eksempel

3. Procent- og rentesregning
Redegøre for vigtigste problemstillinger i projektet uddannelseslån
Bl.a. komme ind på hvordan man kan lave beregninger på et annuitetslån

4. Trekantsberegning
Redegøre for vinkelsummen i en trekant og for arealet af en trekant
Redegøre for ensvinklede trekanter, herunder skalafaktoren

5. Trekantsberegning
Redegøre for cosinus og sinus i den retvinklede trekant
Gennemgå beviset for Pythagoras' sætning

6. Trekantsberegning
Redegøre for cosinus, sinus og tangens i den retvinklede trekant

7. Variabel sammenhænge
Redegøre for ligefrem proportionalitet og for lineær sammenhæng mellem to variable
Omtal et eksempel på anvendelse af den lineære vækstmodel, gerne fra projektet Matematiske modeller

8. Lineær vækst
Redegøre for den lineære funktion y = ax + b, gerne med udgangspunkt i din temarapport
Bl.a. komme ind på betydningen af tallene a og b og på, hvor a og b kan bestemmes

9. Eksponetiel vækst
Redegøre for den eksponetielle funktion y = a ∙ bx, gerne med udgangspunkt i din temarapport
Bl.a. komme ind på betydningen af tallene a og b og på, hvordan a og b kan bestemmes

10. Eksponetiel vækst
Redegøre for eksponetiel sammenhæng mellem to variable og for eksponetiel regression med regneark
Omtal et eksempel på anvendelse af den eksponetielle vækstmodel, gerne fra projektet Matematiske modeller

11. Potensvækst
Redegøre for potenssammenhæng mellem to variable og for potensregression med regneark
Omtal et eksempel på anvendelse af potensvækstmodellen, gerne fra projektet Matematiske modeller

12. Statistik
Redegøre for statistisk beskrivelse af grupperet observationssæt, gerne med udgangspunkt i et konkret eksempel

13. Statistik
Redegøre for de vigtigste problemstillinger i projektet Stikprøveundersøgelse
Bl.a. komme ind på sammenligning af to datasæt via boksplot, og på de begreber der indgår heri

HF Matematik C Mundtlig eksamen Notater

[47]
Bedømmelser
 • 20-06-2012
  Forholdsvis god, men der er et par slåfejl som irriterer en smule, og så kunne der også have været et par ekstra eksempler på spørgsmål, fx i statistik hvor der intet bliver nævnt om ikke-grupperet observationer.
 • 23-06-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super god. Passede næsten fuldstændig sammen med de spørgsmål, mine lærere også havde lagt op til eksamen, og forståelige forklaringer + godt med eksempler!
 • 03-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Jeg synes, at det er super godt. :)
 • 24-05-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  opgaven i sig selv er god dog er opstillingen lidt forvirrende. Den kommer med hvad man har brug for :)