HF Matematik C 1. juni 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 1. år
 • Matematik C
 • 12
 • 9
 • 1244
 • PDF

HF Matematik C 1. juni 2010 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik HF C-Niveau, Sættet er fra juni 2010.

Alle opgaver er for så vidt muligt regnet med WordMat, men du kan bruge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, da løsningerne vil være ens. De grå bokse i opgaven er supplerende forklaringer. Denne type forklaringer skal ikke medtages i en eksamensbesvarelse.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Disse opgaver optræder også i opgavesamlingen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik 2012 HF C-niveau.” Opgaverne er fra 2.099 til 2.105.

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på HF C-niveau.

Indhold

Opgave 1 (2.099) - I denne opgave skal du bestemme beløbet på en konto efter 4 år. Derefter skal du bestemme, hvor mange år der går, før beløbet kommer over en specifik størrelse.
Opgave 2 (2.100) - Her skal du arbejde med trigonometri og arealer i trekanter og trapezer for at bestemme en bestemt vinkel og længden af en side i trekanten ABE. Du skal også bestemme arealet af trapezen.
Opgave 3 (2.101) - I opgaven skal du ud fra tekstens oplysninger opstille en model, som beskriver sammenhængen i opgaven. Derefter skal du løse en ulighed med to funktioner.
Opgave 4 (2.102) - Opgaven handler om potensfunktioner. Du skal benytte en bestemt potensfunktion i to specifikke situationer. I den første situation skal du bestemme funktionsværdien, og i den anden situation skal du bestemme værdien for variablen x. Til sidst skal du bestemme den relative tilvækst mellem variablerne.
Opgave 5 (2.103) - Opgaven viser en tabel med værdier, som er proportionelle. Men tabellen har nogle blanke felter, som du skal udfylde.
Opgave 6 (2.104) - I denne opgave, som handler om eksponentialfunktioner, skal du bestemme konstanterne a og b. Du skal også bestemme fordoblingskonstanten og forklare konstantens betydning i opgaven. Til sidst skal du bestemme den årlige vækstrate og den procentvise vækst.
Opgave 7 (2.105) - Opgaven viser et boksplot. Du skal ud fra boksplottet bestemme medianen. Du skal også ud fra opgavens oplysninger tegne et andet boksplot og sammenligne det med det første boksplot.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 3.a i eksamenssættet.

Modellen kan beskrives med en lineær funktion, da hver forbruger betaler et fast beløb pr. kubikmeter vand.
f(x)=ax+b
f(x) betegner den samlede udgift (målt i kr.) til vand i år 2009 for en forbruger i Holstebro til et forbrug af x antal kubikmeter vand.
x betegner antallet x brugt kubikmeter vand.
b betegner funktionsværdien i x = 0, dvs. b er li 581,25 da der betales et fast årligt abonnement på 581,25 kr.
a betegner prisen pr. kubikmeter vand, dvs. a er lig 34,15 kr.
Vi opskriver (og definerer til senere brug) en model.
f(x)≔... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik C 1. juni 2010 - Vejledende besvarelse

[21]
Bedømmelser
 • 31-01-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Gode besvarelser og en forklaringer, men kunne altså have været fedt at have set selve opgave spørgsmålene. De mangler altså lige....
 • 10-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  God hjælp med formler og forklaringer som gør det hele forståeligt, jeg synes i særdeleshed at hjælpen til opgave 6 var god
 • 17-06-2015
  Der er mere end bare et svar, er ok forklaring!
 • 02-02-2015
  god opgave, men mangler beskrivelse af opgaven