HF Matematik B 31. august 2009 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 14
 • 2398
 • PDF

HF Matematik B 31. august 2009 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik HF B-Niveau. Sættet er fra sygeeksamen 2009.

Vi har brugt WordMat til at løse opgaverne med hjælpemidler, men du kan bruge et andet CAS-værktøj, fordi løsningerne vil være ens. De grå bokse i opgaven er supplerende forklaringer. Denne type forklaringer skal ikke medtages i eksamensbesvarelse.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Disse opgaver optræder også i opgavesamlingen "Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik 2012 HF B-niveau.”

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på HF B-niveau.

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 (3.090) - Opgaven handler om lineære funktioner. Du skal ud fra opgavens oplysninger opstille en model, som beskriver udviklingen i antallet af indbyggere i København i en bestemt periode.
Opgave 2 (3.091) - Her skal du bestemme ligningen for tangenten til grafen for f(x)=2x^2-5x+6 i punktet (2,f(2)).
Opgave 3 (3.092) - I denne opgave skal du bestemme stamfunktionen til f(x)=4x-6. Du skal også gøre rede for, hvilken graf der hører sammen med stamfunktionen.
Opgave 4 (3.093) - I opgaven skal du reducere to udtryk: 2b·(a+ab)-2ab og (8·p·q^3)/(2·p·q).
Opgave 5 (3.094) - Her skal du ud fra opgavens oplysninger angive monotoniforhold og ekstrema for en bestemt funktion.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 6 (3.095) - I denne opgave skal du ud fra tabellens oplysninger bestemme konstanterne a og b i modellen. Derefter skal du benytte modellen i en specifik situation.
Opgave 7 (3.096) - Her skal du arbejde med trigonometri for at bestemme en bestemt vinkel og en højde i en trekant.
Opgave 8 (3.097) - Opgaven viser en model for udviklingen i antallet af indbyggere i Lagos. Du skal benytte modellen i en specifik situation og bestemme fordoblingskonstanten for modellen. Derefter skal du forklare betydningen af konstanterne i modellen.
Opgave 9 (3.098) - Opgaven viser grafen for en funktionn. Du skal benytte differentialregning til at argumentere for grafens forløb.
Opgave 10 (3.099) - I denne opgave skal du bestemme den relative tilvækst mellem variablerne i en bestemt model, som er givet ved en potensfunktion.
Opgave 11 (3.100) - Denne opgave handler også om potensfunktioner. Du skal benytte modellen for at bestemme funktionsværdien og værdien af variablen i to specifikke situationer. Til sidst skal du differentiere funktionen for at bestemme, med hvilken hastighed variablerne ændrer sig.
Opgave 12 (3.101) - Opgaven viser et tredjegradspolynomium. Du skal bestemme polynomiets funktionsværdi og værdien for x i to specifikke situationer. Derefter skal du bestemme arealet under grafen for polynomiet i et bestemt interval.
Opgave 13 (3.102) - I denne opgave skal du optimere overfladearealet af en kegle, så overfladearealet bliver mindst muligt.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 11.b.

Vi bestemmer, hvor mange timer der går, før at vandets temperatur kommer under 35 °C ved at løse uligheden y < 35 for x. Da WordMat har problemer med at løse uligheder, der indeholder en eksponent løser vi i stedet y = 35 for x.

80·(0,95)^x+20=35
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=32,63539
Ifølge modellen vil der gå mindst 32,64 timer (afrundet til 2 decimaler) før at temperaturen i termokanden kommer under 35 °C.
Tallet 20 fortæller, at når x → ∞, dvs. efter et uendeligt langt tidsrum, vil leddet 80·0,95x gå mod 0, det medfører at den mindste temperatur som væsken i termokanden kan... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik B 31. august 2009 - Vejledende besvarelse

[24]
Bedømmelser
 • 06-06-2011
  I lover this! Jeg har lært utrolig meget TAK! Der skrives meget pædagogiks og jeg føler, at jeg er med hele vejen!
 • 16-03-2011
  Det hele var godt. Den var meget pædagogisk og man forstod hvad der var hvad. En rigtig god opgave total
 • 18-02-2016
  god beskrivelse, lige hvad jeg havde brug for
 • 07-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god til at komme videre, hvis man er gået i stå.