SOP om H. Lundbeck A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • Ingen givet
 • 49
 • 8802
 • PDF

SOP om H. Lundbeck A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

SOP med omfattende virksomhedsvurdering af H. Lundbeck A/S, i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B.

Opgaven indeholder:
1. Strategisk analyse
2. Regnskabsanalyse
3. Sammenligning med Novo Nordisk A/S
4. Aktieanalyse

Herudover er Lundbecks markedssituation beskrevet, og relevante investeringer i Lundbecks aktier. Modellerne som der benyttes er en PEST-analyse, Porters Five Forces, et kig på værdikæden, samt en SWOT Analyse for at gøre rede for Lundbecks markedssituation.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

• Indledning 1
• Virksomhedspræsentation - 2
o Produkter 2
• Strategisk analyse 3
o PEST analyse 3
o Værdikæden 6
o Porter's 5 forces 8
o SWOT analyse 11

• Strategisk konklusion og markedsmæssig situation 12

• Regnskabsanalyse 15
o Baggrundsinformation 15
o Analyse af resultatopgørelsens funktionsprincipper 15

• Rentabilitet analyse 17

• Nøgletal sammenligning 20
o Novo Nordisk A/S 20
o Sammenligning 20

• Aktier analyse - 21
o Konklusion 22
o Aktieinvestering 22
• Litteraturliste 24

- Bilag -
Bilag 1 - Økonomiske forhold - 26 -
Bilag 2 - Hyppighed og forløb - 27 -
Bilag 3 - Økonomiske forhold - 28 -
Bilag 4 - Teknologiske forhold - 29 -
Bilag 5 – Værdikæden - 31 -
Bilag 6 - Markedsmæssig placering - 34 -
Bilag 7 - Fordeling af Udgifter - 35 -
Bilag 8 – Nøgletal Lundbeck - 36 -
Bilag 9 – Analyse af resultatopgørelsens funktionsprincipper - 37 -
Bilag 10 – Aktieanalyse - 38 -
Bilag 11 – Nøgletal Novo Nordisk - 39 -
Bilag 12 - Ordliste og definitioner - 40 -

Uddrag

"Denne opgave er en virksomheds analyse af medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S. Valget af Lundbeck som virksomhed var ganske tilfældigt, men
eftersom jeg kom i gang med opgaven, synes jeg at det har været udfordrende og spændende at arbejde med.

Den første del af opgaven er om den strategiske analyse, anden del om regnskabsanalyse og den sidste del er aktieanalyse.

På baggrund af nogle af disse analyser, har jeg beskrevet Lundbecks markedssituation og investeringer i Lundbecks aktier.

Jeg har taget udgangspunkt i PEST analyse, Porters 5 forces, værdikæde og SWOT analyse for at beskrive Lundbecks markedssituation. Udefra Lundbecks markedssituation (strategiske analyse) og regnskabsanalyse, har jeg beskrevet aktieinvestering.

Der var dog mange modeller og teorier man kunne have haft med, som Boston modellen, men pga. sidebegrænsning, valgte jeg kun at nævne om Lundbecks produkter og deres markedssituation.

Ovenstående analyser er skrevet på baggrund af en række personer, der har været med til at give mig råd og vejledning gennem skriveprocessen.

Det er Niklas Frank Hall, der er Divisional Director i Business Operations i Lundbeck, Anders Schroll og Michael Hinrichsen, der er Online Communication Specialist og Corporate Communication i Lundbeck. Samt stor tak til mine vejledere Egil Larsen og Mette Olsen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om H. Lundbeck A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

[5]
Bedømmelser
 • 08-12-2010
  Jeg vil ikke sige, at det var en rigtig god opgave. Den er okey. Den mangler en konklusion, er det mon bevidst? For en konklusion er vigtig i en opgave, især i srp. Ellers var litteraturlisten guld værd , ja. Irreterende at der ikke står karakter, men går udfra at det er et 4-7 tal.
 • 30-01-2011
  dette er en super dårlig opgave, den bør MAN IKKE DOWNLOADE
 • 30-09-2012
  God, dybdegående opgave
 • 11-04-2011
  Det er en meget fin opgave

Materialer relateret til SOP om H. Lundbeck A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B.