Grupper og Team | Noter

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 14
 • 3665
 • PDF

Grupper og Team | Noter

Noter til 14. Grupper og team.

Studienets kommentar

Psykologistudiet 2006

Indhold

Gruppepsykologi – en afgrænsning
Gruppen
Primær- og sekundærgrupper
Formelle og uformelle grupper
Reference- og medlemskabsgruppe
Teamet
Gruppenormer
Roller
Konflikter i grupper
Styring af konflikter i gruppen/teamet
Stilarter for konflikter:
Råd omkonflikthåndtering
Ledere og gruppen
Lederrollen
Ledere og gruppeklima
Ledelse og de psykodynamiske kræfter i gruppen.
Udvikling af det excellente team
Trin 1: Vend krisen til en mulighed for udvikling
Trin 2: Fra afhængighed til uafhængighed
Trin 2: Modning og fortsat indlæring

Uddrag

Gruppepsykologi – en afgrænsning

Gruppepsykologi opstår som fænomen i 1930'erne pga. industriens øgede behov for at arbejderne kunne arbejde sammen.

En af de mest kendte forskere, Kurt Lewin (1890-1947) udviklede en metode til træning af mennesker i gruppe dynamik. – Det var først og fremmest træning i at omgås andre.

Gruppepsykologien stammer egentlig af en blanding mellem personlig psykologi, socialpsykologi og sociologi.
Den forsøger at forklare og forstå, hvordan menneskets tanker, følelser og adfærd påvirkes af andre menneskers tilstedeværelse.

Menneskets adfærd bestemmes ikke kun ud fra egen personlighed men også forholdet til andre mennesker.  opfører sig anderledes afhængig hvilken gruppe personen er i.

---

Gruppenormer

I primærgruppen læres de almindelige normer, dette sker i 3-4 års alderen. Barnet lærer at acceptere andres normer og ikke straks får tilfredsstillet sit eget behov. Dette sker naturligt gennem opdragelsen, hvor barnet overtager nogle af forældrenes normer.

Disse normer bliver den styringsmekanisme, hvormed børn møder andre mennesker.
 Normerne bliver altså til en del af barnets personlighed.

I grupper bliver der et samspil mellem disse normer (de grundlæggende) og hvad medlemmerne forventer, og hvilke krav de stiller til hinandens adfærd... Køb adgang for at læse mere

Grupper og Team | Noter

[5]
Bedømmelser
 • 03-06-2009
  Ok opgave til inspiration til andre lignende opgaver. Den mangler en indledning og afslutning, så en opgave vil jeg ikke kalde den. Derudover mangler den en litteraturliste så man kan se hvilke bøger der er anvendt. Men den ER en god opgave til indsamling af inspiration, der står meget godt og brugbart i den.
 • 05-06-2010
  er ikke en opgave, men noter- føler mig snydt. Ooverskuelige og meget rodet
 • 12-06-2013
  Ikke noget specielt..
 • 26-02-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  God til inspiration Fin beskrivelse af grupper og teams