AT synopsis om grundtvigianismen

  • STX 3.g
  • AT (Dansk A, Historie A)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1614
  • Word2007

AT synopsis om grundtvigianismen

Dette er en AT synopsis i Dansk A og Historie A, som omhandler grundtvig og hans ideér til hvordan en højskole bør foregå og hans syn på kristendommen.

Problemformulering

- Hvilken indflydelse havde grundtvigianismen og højskolebevægelsen på den danske bondebefolkning?

Problemstillinger
• Hvad byggede NFS Grundtvigs idéer på i forhold til højskoler?
• Hvordan var højskolebevægelsen med til at uddanne bondebefolkningen?
• Hvordan så grundtvigianismen på folkekirken?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metode og Teori
Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusion
N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født i Udby 8. september 1783 og døde i København 2. september 1872 efter en omfattende indsats som digter, præst og teolog, nordisk filolog og oldtidsforsker, historiker, politiker og pædagogisk forfatter. Da han døde, var han allerede blevet en næsten mytisk figur, der ikke kun fik identitetsskabende betydning for den grundtvigske bevægelse, men også for hvad man frem til i dag forstår ved danskhed. I årene 1829-31 foretog Grundtvig tre rejser til England, der fik afgørende betydning for hans tænkning, især når det gælder højskolen. I løbet af 1830'erne udgav han en række skoleskrifter, hvori han fremlægger sine tanker om en fri, levende og naturlig folkeoplysning. Undervisningen skal ikke primært bygge på bøger, men på det levende, talte ord på modersmålet. I 1844 oprettes den første folkehøjskole i Rødding og de følgende år oprettes flere folkehøjskoler, hvis sigte og metode var væsentligt inspireret af Grundtvigs ideer.
Højskolen var for de voksne bønder. Grundtvig mente, at skolen skulle bygge på fortælling og samtale som de vigtigste pædagogiske metoder. I skolen skal der fortælles noget, som eleverne gider at høre på, og som samtidig betyder, at de tilegner sig en forståelse af den folkelige og verdenshistoriske sammenhæng, som de indgår i. Alt undervisning skulle foregå mundtligt, læsning ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om grundtvigianismen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.