Rapport om Emissionspektrum

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 7
 • 1053
 • PDF

Rapport om Emissionspektrum

Rapporten undersøger et emissionsspektrum og bruger spektret til at bestemme et ukendt grundstof.

Formål: At lave en grundstofidentifikation ud fra opmåling af linjespektrum.
Vi iagttager emissionspektret fra et ukendt grundstof og bestemmer grundstoffet til at være zink.

Studienets kommentar

Fin rapport. Afsnittet om fejlkilder er meget mangelfuldt, og der mangler en overskrift, der gør opmærksom på overgangen fra bestemmelse af gitterkonstanten til zinks emissionspektrum i databehandlingen.

Indhold

Teori
Apparatur
Udførelse
Resultater
Databehandling
Konklusion
Fejlkilder

Uddrag

Udførelse:
Først skal spektroskopet finindstilles:
1. Drej skalaen til vinkelaflæsning, så det direkte lys svarer til ca. 180°, og skru skalaen godt fast.
2. Send lys fra spektrallampen gennem spalten, og indstil denne så 0. ordens linjen ses tydeligt uden at blive for bred.
3. Juster okularet i kikkerten, så billedet bliver skarpt.
4. Placer gitteret, så det står vinkelret på den direkte lysstråle.
For at bestemme en spektrallinjes bølgelængde med størst nøjagtighed skal:
- Linjen ses midt i kikkertens trådkors
- Vinklen aflæses med en nøjagtighed på 0,1°
- Vinklen aflæses både til højre og venstre
- Vinklen aflæses så vidt det er muligt for både 1. og 2. orden.
Alt dette gøres både med en 'kendt' lampe, hvor vi ved at det er natrium vi arbejder med, til at bestemme gitterkonstanten (kontrollere den angivne) og derudover laves forsøget også med et ubekendt stof... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Emissionspektrum

[1]
Bedømmelser
 • 01-05-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave - okay beskrivelse af forsøgene foretaget!