Den danske folkekirkeordning og Luthers toregimentelære (Sam C, Rel C)

 • HF 2. år
 • EP - Eksamensprojekt (Samfundsfag C, Religion C)
 • Godkendt
 • 4
 • 1494
 • PDF

Synopsis: Den danske folkekirkeordning og Luthers toregimentelære (Sam C, Rel C)

Synopsiseksamen i samfundsfag C og religion C, hvor fokus er på Luthers toregimentelære og den danske folkekirkeordning.
Der findes en redegørelse for de ideer der ligger til grundlag for den danske folkekirkeordning, samt en diskussion af om der i dag er grund til at ændre ordningen.

Emne:

Folkekirken i Danmark siden grundloven, lovgivning og praksis.

Problemformulering

En redegørelse for de ideer der ligger til grundlag for den danske folkekirkeordning, samt en diskussion af om der i dag er grund til at ændre ordningen.

Indhold

Emne
Den godkendte problemformulering:
Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med:
En præcisering af projektets konklusioner:
Oversigt over hvilke metoder der er anvendt i arbejdet:
En konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til det videre arbejde:
En oversigt over anvendte kilder:

Uddrag

En præcisering af projektets konklusioner:

1.) Redegørelsen
1,1) Martin Luther var tysk teolog (1483-1546). Han læste teologi, filosofi og endte med at blive udnævnt til professor i ”det gamle testamente”.

1,2) Hans klosterophold fik ham til at indse, at den katolske kirke havde ”fejlfortolket” den nye testamente (Romerbrevet 3,28 – af Paulus) – at man frelses ved tro, og ikke ved gerninger (protestantiske syn i dag).
- Katolske ordensregler: krav om bøn og faste, betale afled for sine dårlige handlinger (som han kaldte for ”gerningsretfærdighed” – negativt ment) – kun Gud har magt til frelse!
- 95 teser blev slået op på Wittenberg Slotskirke, og Pave Leo 10 anklagede ham for kætteri.
- Luther, imod teokrati(styring af religiøse overhoveder) – misbrug af autoritære/Gud... Køb adgang for at læse mere

Den danske folkekirkeordning og Luthers toregimentelære (Sam C, Rel C)

[2]
Bedømmelser
 • 06-04-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Udemærket opgave, synes dog den mangler lidt perspektivering til det senmoderne samfund.. Fat det
 • 09-05-2011
  rigtig god opgave hjalp mig meget