SOP om Grundfos i Kina i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

SOP om Grundfos i Kina i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

SOP om Grundfos og de problemer der kan være ved at vælge at komme ind på et marked som Kina - opgaven er skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A, og jeg foretager bl.a. en SWOT-analyse, og vurderer den konkurrencemæssige position af virksomheden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning side 3
Virksomhedsbeskrivelse side 3-4
SWOT-analyse side 4
-Stærke sider side 5-6
-Svage sider side 7
-Muligheder side 7-8
-Trusler side 8
Del konklusion side 8-9
Regnskabsanalyse side 9
- Afkastningsgrad side 9-10
- Overskudsgrad side 10-11
- Aktivernes omsætningshastighed side 11
- Egenkapitalens forrentning side 11
- Gældsrenten side 11-12
Indekstal side 12
- Antal medarbejdere side 12
- Årets resultat efter skat/ skat af årets resultat side 12
- Nettoomsætningen i Østasien side 12-13
Del konklusion side 13
Konkurrencemæssig position side 13-14
Omverdensmodellen side 15
- PEST side 15
- Political side 15-16
- Economical side 16-17
- Technological side 17
Terpstrasmodellen side 18
- Sprog side 18-19
- Værdier og symboler/forretningskultur side 19-20
- Social opbygning side 20-21
- Lovgivning side 21
- Politik side 22
- Interesseorganisationer og messemedier fra omverdensmodellen side 22-23
Konklusion og vurdering side 23-24
Litteraturliste side 25-26
Bilag
- Bilag 1 side 27-28
- Bilag 2 side 29
- Bilag 3 side 30
- Bilag 4 side 31
- Bilag 5 side 32
- Bilag 6 side 33
- Bilag 7 side 34

Uddrag

"Indledning:

Grundfos er en af verdens største pumpe-koncerner, som har hjemmemarked i Danmark. Men ligesom så mange andre internationale virksomheder har Grundfos fået mere og mere fokus på Østasien og efter Børsen skrev artiklen ”Grundfos vil være ti gange større i Kina”, hvor direktøren for Grundfos' kinesiske aktiviteter Humphrey Lau udtaler sig om at Kina skal være Grundfos' andet hjemmemarked, lagde det op til godt oplæg for en opgave om Grundfos med henblik på det kinesiske marked.

Opgaven kommer dermed til at gennemgå forskellige afsætningsmæssige analyser heriblandt deres konkurrencemæssige position, Omverdens-modellen, PEST og Terpstrasmodellen, der vil også komme strategiske analyser, SWOT, Regnskabsanalyse for at se om Grundfos' står stærk eller svagt overfor de mål de har sat sig selv i forhold til det kinesiske marked, samt et bedre indblik i deres konkurrencesituation, så via en redegørelse af Grundfos' regnskab for at se de har en økonomiske midler til at udføre dette mål.

Eftersom Grundfos er i en presset pumpebranche vil opgaven føre læseren igennem en dybere analyse af de markedsmæssige udfordringer på det kinesiske marked, Grundfos står overfor i en mere omskiftelig verden.

Opgaven vil ende ud i en vurdering/ konklusion baseret på min virksomhedsbeskrivelse, strategisk analyse og den kinesiske markedsanalyse af Grundfos' nuværende position og deres fremtidige vækst muligheder på det kinesiske marked samt globalt."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Grundfos i Kina i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

[7]
Bedømmelser
 • 10-11-2014
  Rigtig flot opgave Struktur Gode analyser
 • 02-01-2014
  - - - - - -- - - - - - - - - - - -
 • 27-11-2012
  en rigtig god gennemarbejdet opgave
 • 18-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig rigtig god opgave det der.