Delopgave B: Danskernes holdning til velfærd | Samfundsfag

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 1149
 • PDF

Delopgave B: Danskernes holdning til velfærd | Samfundsfag

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamenssættet "Grænser for velfærd" fra marts 2010. Den indeholder en besvarelse af delopgave B: Danskerne holdning til velfærd.

B2. Undersøgelse af i hvor høj grad holdningerne til velfærd i bilag B1 (Malin Schmidt: Ikke flere samtalekøkkener, skat. Information. 1. 9. 07.) kan understøttes af de to tabeller i bilag B2.

B3. Diskussion af i hvor høj grad det er muligt at opretholde den danske velfærdsmodel. Besvarelsen tager udgangspunkt i bilag B3: Christian Lehmann: Stå ved jeres velfærds-politik. Information. 1. 4. 09. Uddrag.

Lærers kommentar

Som altid en stærk besvarelse, hvor du svarer på det du bliver bedt om, og samtidigt demonstrerer fagligt overblik og en god baggrundsviden.

Studienets kommentar

I opgave B2 vælger eleven at kommentere de enkelte bilag hver for sig under overskrifter. Prøv i stedet at skrive teksten sammen til ét sammenhængende hele. Husk også at der skal gives en ordentlig konklusion, der klart og direkte besvarer det spørgsmål, der er blevet stillet i opgaveformuleringen. Det mangler i lidt i opgaven her.
Man kan sagtens lave flere beregninger af det materiale, der er givet i bilag.

Besvarelsen af B3 er meget ensidig og kommer hovedsageligt med argumenter imod at det er muligt at opretholde den danske velfærdsmodel.

Generelt er besvarelserne alt for korte - man kan sagtens skrive mere.

Uddrag

Bilag B1 er en artikel, hvori der er et interview med fire medarbejdere på en MAN Diesel-fabrik. I interviewet udtrykker de alle ganske klart, at de ikke er interesseret i skattelettelser, så længe det offentliges ansvarsområder ikke fungerer tilfredsstillende. De nævner bl.a. hvordan kræftpatienter stadig risikerer at vente flere måneder på behandling, og hvordan landets skoler trænger til renovering. ”Jeg tænker ikke over, hvad jeg betaler i skat, og jeg betaler den gerne, især hvis tingene fungerer.” udtaler den ene af dem, hvilket tydeligt viser, at de har en tro på velfærdssamfundet som noget vigtigt, der må og skal bevares. De udviser klare solidaritetsprægede holdninger og er klar til at give afkald penge til deres egne lommer, for at velfærdssystemet kan køre optimalt...

----

Den danske velfærdsmodel har været under udvikling i lang tid. Man kan sige, at den fik sin spæde begyndelse ved kanslerforliget i 1933 med vedtagelsen af en omfattende socialreform. En socialreform der skulle danne grobund for det velfærdssamfund, vi kender i dag. På trods af at man ud fra konklusionen på Bilag B1 og B2 kan se, at danskerne generelt virker positivt stemt overfor velfærdssystemet, er der ikke nogen tvivl om, at den danske velfærdsstat står overfor nogle udfordringer, der kan sætte spørgsmålstegn ved... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Danskernes holdning til velfærd | Samfundsfag

[3]
Bedømmelser
 • 07-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Hvad i alverden er det her for en opgave? Sproget er ukorrekt, og opgaverne bliver ikke på nogen måder løst! Når personen har en opgave som lyder på at argumentere, redegøres der i stedet for! OPGAVEN KAN IKKE ANBEFALES, TRO MIG!
 • 28-11-2011
  Ok opgave, dog en del stavefejl.
 • 17-04-2016
  Super god inspirationskilde