Psykologinoter om udvikling og omsorgssvigt

  • STX 3.g
  • Psykologi C
  • Ingen givet
  • 12
  • 3528
  • PDF

Psykologinoter om udvikling og omsorgssvigt

Noter om:

Udvikling og omsorgssvigt fra "Den nye psykologihåndbog" af Mogens Brørup.

Børns udvikling med særligt fokus på omsorgssvigt og resiliens.

Indhold

Erik Erikson
Donald W. Winnicott
Margeret Mahler
Daniel N. Stern
Omsorgssvigt:
Else Christensen
René Spitz
John Bowlby
Harry Harlow
Resiliens
Hjernes påvirkning af omsorgssvigt
Rumænske børnehjemsbørn
Stress og coping
Case: ”Er du mors lille dreng?” og ”Er du mors lille dreng 10 år efter”

Uddrag

Børns udvikling (s. 36-80 i Psykologi Håndbog)

Erik Erikson:

Erikson præsenterer en ny model for individets udvikling i 1950, psyko-social. Han bygger videre på den psykoanalytiske tradition, men ønsker at lægge afstand til betoningen af seksualitetens betydning og i stedet fokusere på miljøets afgørende betydning for individets udvikling.
Menneskets jeg/dets psyko-sociale identitet udvikler sig gennem hele livet. I hver fase oplever man så det sociale samspil med andre som en pendel for at få sine muligheder/behov tilfredsstillet eller ikke, han beskriver tilstanden som en udviklingskrise = hver fase indebærer en spænding mellem en positiv og negativ tilstand. Hvis den positive dominerer – afhængig af miljøet og personens egne ressourcer – sker der en udvikling... Køb adgang for at læse mere

Psykologinoter om udvikling og omsorgssvigt

[1]
Bedømmelser
  • 15-12-2013
    FINT, Nemt at finde rundt