Globaliseringsprojekt, Danmark/Kina

  • HHX 1. år
  • International Økonomi B
  • 10
  • 19
  • 8166
  • Word2007

Globaliseringsprojekt, Danmark/Kina

Globaliseringsprojekt (International økonomi, samfundsfag, samtidshistorie). Den færdige rapport som besvarer følgende fire punkter:

- Hvad er globalisering i historisk og samfundsøkonomisk perspektiv?
- Hvordan påvirker globaliseringen Danmark?
- Hvorledes har Kina historisk bidraget til globaliseringen og hvordan har det påvirket Danmark?
- Hvorledes kan vi sikre os at Danmark vil klare sig godt i fremtiden i den globaliserede verden?

Emner i projektet:

Samfundsøkonomiske mål
Danmarks handel
Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedpolitik
Betalingsbalancen
Valuta
Konkurrenceevne og konkurrenceevneforbedrende politik
Teorier om handel
Frihandel kontra protektionisme
Rapportskrivning
Globaliseringen historie med vægt på Kina
Internationale samarbejdsorganisationer og Danmark rolle heri
Dansk kultur og kulturmøde (kulturteorier)
Danmark i verdensøkonomien

Indhold

Problemformulering

Globaliseringens historie
Globalisering i oldtiden
Verdens første, førende industriland
Europa og USA træder til
Europa som stormagt
USA dominerer det store marked
Globalisering i dag
Kulturel globalisering
”Ranglisten”
Selvforsyning
Ulemper ved globalisering
Globale organisationer
Produktionsevne

Konkurrenceevne
Priskonkurrenceevne
Konkurrenceevne
Valutakursens betydning for lønkonkurrenceevne

Absolutte fordele

Komparative fordele

Arbejdsmarkedspolitik

Erhvervspolitik

Kina siden 1800-tallet
Bokserne ”De Hellige Knytnæver”
Kvinderne dengang
Tørken og hungersnød
Flygtninge
Borgerkrig
2. Verdenskrig

Folkerepublikken Kina
Mao Zedong
De første reformer (1949-1958)
Landbrugsreformer
Kinas Kommunistiske Kvindeforbund
Industrialisering
Det store spring fremad
Kulturrevolution 1966

Kinas globalisering
Ny reform i Kina
Kina får snart magten
Danskernes globale orientering
Politik
SF's holdninger til globalisering
Dansk folkeparti

Kina i fremtiden

Danmark og globalisering
Danmark skal følge med
Mulighederne

Geert Hofstedes Cultural Dimensions
Power Distance Index (PDI)
Individualism (IDV)
Masculinity (MAS)
Uncertainty Avoidance Index (UAI)
Long-Term Orientation (LTO)


Konklusion

Kilder

Uddrag

Problemformulering

Der er ingen tvivl om, at globalisering i dag, er en kæmpe del af liv og vores hverdag, for folk over hele kloden.

Nogle lande har været med hele vejen, og andre er på vej ind på det globale marked.

Der er mange, delte meninger om, hvor vidt dette er godt for verden, og om alle landene vil kunne følge med i denne enorme udvikling, som verden gennemgår.

Landet Kina er på vej frem med stor, og med deres store befolkningsantal, har de overtaget store dele af verdens produktion.

Derfor vil vi undersøge:
Hvordan har globaliseringen udviklet sig gennem årene, og hvad kan og skal landene gøre for at følge globaliseringens udvikling?

Først vil vi beskrive globaliseringens historie gennem tiden og frem til nu, for at se hvordan der er opstået og hvordan den har udviklet sig. Efter det vil vi beskæftige os med Kinas histo-rie og Kina og Danmark i forhold til globaliseringen.
Informationer og viden vil vi finde på troværdige hjemmesider, nyere økonomi- og samtidshistorie bøger, sammen med den teori vi får ind gennem undervisningen.

Vi vil interviewe en mand ved navn Niels, der sammen med sin familie er flyttet hele vejen fra Danmark til Taiwan, for at arbejde. Det vil være med til at give os indblik i forskelle og lighe-der mellem de to forskellige lande.

Ved hjælp af nedenstående punkter, vil vi beskrive globaliseringen:
• Globaliseringens historie
• Kina siden 1800-tallet
• Kinas globalisering
• Kina i fremtiden
• Danmark og globalisering
• Geert Hofstedes Cultural Dimensions
• Absolutte- og komparative fordele
• Politik på arbejdsmarkedet og i erhverv


Globaliseringens historie

Globalisering er det ord man bruger, for at betegne udvekslingen af kultur og økonomi mellem de forskellige verdensdele. Globalisering betyder den åbning af verden, som vi har ønsket os. Nogle af de store globaliserede drivkræfter er; teknologi, handel og politik. Teknologien gør kommunikations- og rejsemulighederne meget større over hele verdenen, og pga. det, udvikles der handel og turisme mellem de forskellige lande.
Den globaliserende politik styres af regionale ledere der indgår forpligtende samarbejde og aftaler. De er medlem af forskellige, store organisationer og aftaler.
Alt i alt, er globalisering den måde, hele verdenen er blevet flettet sammen på, i utallige net-værker, som gør det lettere for alle lande, at have de vare, som de behøver... Køb adgang for at læse mere

Globaliseringsprojekt, Danmark/Kina

[1]
Bedømmelser
  • 12-01-2015
    Godt og hurtig download