Delopgave C2: Globalisering og velfærd | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 1458
 • PDF

Delopgave C2: Globalisering og velfærd | Samfundsfag A

Besvarelse af opgave C2 "Globalisering og velfærd" fra eksamenssættet fra marts 2010 "Grænser for velfærd".

Opgaven lød: Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om det danske arbejdsmar-ked i en globaliseret økonomi.

Lærers kommentar

Meget tilfredstillende opgave

Studienets kommentar

Ikke en vildt god opgave. Den kludrer lidt rundt i ordene. Generelt skal man passe på med at bruge fremmedord, som man grundlæggende ikke forstår, hvad betyder.

Opgaven skal tage udgangspunkt i bilagene, og eleven her kører bare løs med alle mulige begreber, eleven har lært fra undervisningen. Start med bilagene. Hvad viser de helt konkret? Kan man koble det til noget, man har lært i undervisningen om fx videnssamfundet og det danske arbejdsmarked?

Uddrag

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en fleksibilitet for arbejdsgiverne samt et socialt sikkerhedsnet for lønmodtagerne. Den danske model, som også bliver kaldt den universelle model, er kendt for sin fleksibilitet og sit sociale sikkerhedsnet. Flexicurity modellen sikrer arbejdsmarkedet en høj konkurrenceevne ift. andre lande, da arbejdsmarkedet er sikret en fleksibilitet ift. at hyre/fyre ansatte. Ydermere forekommer der også en høj institutionel tillid, som sammen med fleksibiliteten øger det danske arbejdsmarkeds konkurrenceevne. Konkurrenceevnen på arbejdsmarkedet har stor indflydelse på velfærden i Danmark, et velfærdssystem med en meget stor offentlig sektor, som er afhængig af skattekroner og eksport til udlandet... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C2: Globalisering og velfærd | Samfundsfag A

[4]
Bedømmelser
 • 05-03-2012
  Givet af HTX-elev på 3. år
  fin opgave, dog mangler der lidt teorier hist og her
 • 31-03-2011
  Rimelig ok, men der mangler en del væsentligt
 • 19-08-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  en ok opgave kunne have været beerdre
 • 30-01-2011
  rigtig fin opgave :)