SRP Global Opvarmning og Klimaflygtninge i Naturgeografi og Samf

SRP Global Opvarmning og Klimaflygtninge i Naturgeografi og Samf

SRP om Global Opvarmning og Klimaflygtninge i Naturgeografi B og Samfundsfag A.

I opgaven gøres der først rede for hvad global opvarmning er, og hvilke klimaforandringer man forventer at se, bl.a. ved inddragelse af IPPC's scenarier.

Herefter analyseres en række alternative teorier for global opvarmning for validitet, og der kigges på konsekvenserne af global opvarmning i samme del.

Slutteligt vurderes og diskuteres betydningen som global opvarmning har for mennesker i lande hvor disse konsekvenser kommer til udtryk. I denne forbindelse diskuteres faktorer, som har indflydelse på at mennesker flygter, og fremtiden for disse mennesker vurderes, samt diskuteres.

Elevens kommentar

Et studieretningsprojekt i samfundsfag og naturgeografi(som hovedfag).

Omhandler blandt andet klimaflygtninge, drivhuseffekten, IPCC's udslipsscenarier, Konsekvenserne af global opvarmning m.m. Jeg fik 10 af begge af mine lærere, men censor gav mig kun 7 fordi at jeg beskrev IPCC's scenarier lidt for meget og den karakter endte jeg med at få.

Studienets kommentar

Der er ikke tale om en god opgave. For naturgeografis vedkommende, er der en ret uddybende redegørelse for stigende CO2-niveau og sammenhængen med temperaturstigninger. Derudover bliver præsenteret nogle alternative teorier, men det er næppe nødvendigt, da der er overbevisende videnskabelig konsensus om, at det er menneskelig CO2-udledning, der er årsagen til temperaturstigninger.
Den samfundsfaglige del er ikke god, og spørgsmålet om klimaflygtninHer savner man specielt en problemformulering, altså et bestemt spørgsmål. Man kunne fx overveje, hvad klimaflygtninges juridiske status kunne være, og om man kan tale om, at nogle lande har ansvar for klimaflygtninge.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Den naturlige drivhuseffekt og den globale opvarmning 2
IPCC tror på at handling og udvikling kan stoppe CO2-emissionen 3
Det er naturen der er skyld i den globale opvarmning 7
Aftagnende kosmisk stråling og derved mindre skydannelse er synderen bag den globale opvarmning 8
Milankovitch teorien 10
Konsekvenserne af den globale opvarmning 13
Flygtninge 16
Klimaændringerne skaber problemer for fremtiden 17
Vurdering 20
Litteraturliste 21

Uddrag

"Klimaændringer kan have afgørende effekt på menneskers, dyrs og vegetations overlevelse i fremtiden. Det er derfor vigtigt at man ikke ignorer de tegn, der er på at klimaforandringer er på vej.

Ved at være opmærksom på disse klimaændringer kan man nå at reagere, før ulykken er ude og derved formindske skader eller helt afværge klimaændringer. Klimaændringerne vi ser i dag skyldes den globale opvarmning, eller det er hvad største del af verdens befolkning hælder til.

Der har været mange misforståelser omkring den globale opvarmning og denne opgave prøver at gå i dybden med, hvad der forstås ved begrebet global opvarmning og derved gøre op med misforståelserne. Herudover vil opgaven se på nogle af de klimaændringer man forventer at se ved bl.a. inddragelse af IPCCs scenarier.

Derudover vil opgaven gå ind og analysere flere forskellige teorier, der arbejder med en alternativ forklaring på den globale opvarmnings opståen. Konsekvenserne af klimaændringer, der er skabt af den globale opvarmning, vil også blive analyseret i opgaven.

Her vil det blive tydeligt at det får store betydninger for mennesker i lande hvor konsekvenser af klimaændringerne sker. Derfor går opgaven også ind og analyserer faktorer, der har indflydelse på om mennesker flygter, og diskutere/vurdere, hvordan fremtiden vil tage sig ud for disse mennesker."... Køb adgang for at læse mere

SRP Global Opvarmning og Klimaflygtninge i Naturgeografi og Samf

[8]
Bedømmelser
 • 25-02-2009
  God opgave, med mange gode oplysninger. Mange tak for upload. Vil bruge den i forbindelse med min AT-eksamen.
 • 13-08-2012
  Fin opgave, let gennemgang af definationen global opvarmning. kunne gaa mere i dybden
 • 20-11-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  God opgave og er enige med de andre herinde.
 • 03-05-2010
  god opgave, tak for det :)

Materialer relateret til SRP Global Opvarmning og Klimaflygtninge i Naturgeografi og Samf.