Global Økonomi | Eksamensopgave

  • Universitet el. Videregående 1. år
  • Andet
  • 12
  • 14
  • 3362
  • PDF

Global Økonomi | Eksamensopgave

Eksamensopgave i Merkonom faget global økonomi maj 2007.
Omhandlende: Økonomisk globalisering, rente nedsættelse/forhøjelse i ECB.

Der svares på følgende spørgsmål:

Opgave 1.1
Opgave 1.2
Opgave 1.3
Opgave 1.4
Opgave 1.5
Opgave 2.1
Opgave 2.2
Opgave 2.3

Studienets kommentar

Merkonomuddannelsen 2011.

Uddrag

Opgave 1

Denne opgave handler om globaliseringen og dens konsekvenser.

Ifølge Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Danmarks Nationalbank, har Danmark haft stor gevinst af globaliseringen både via en pæn vækst drevet af øget samhandel med udlandet og via et forbedret bytteforhold, hvor mange danske virksomheder har formået at afsætte deres produkter til stadig stigende priser, mens importpriserne er stagneret.
Den gunstige udvikling skyldes ud over gode institutionelle rammer først og fremmest et fleksibelt ar-bejdsmarked. ( Kilde: Danmarks Nationalbank, kvartalsoversigt 1. kvartal 2007)... Køb adgang for at læse mere

Global Økonomi | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.