Rapport om Gitterspektroskopi

 • STX 2.g
 • Fysik A
 • 12
 • 8
 • 1768
 • PDF

Rapport om Gitterspektroskopi

Vi viser, hvordan man foretager gitterspektroskopi.

Formålet med øvelsen er: 1) at undersøge liniespektret fra helium (He) og/eller kviksølv (Hg). 2) at eftervise Balmerformlen samt at bestemme Rydberg-konstanten ud fra brintspektret (H2).

Lærers kommentar

Flot og præcis rapport der ligger til 12. Du har dog lidt problemer med at skelne imellem fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formålet
Apparatur og opstilling.
Teori.
Udførelse
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Udførelse af gitterspektroskopi:
1. Emissionsspektret for helium (He) og/eller kviksølv (Hg).
Geisslerrøret med He eller Hg anbringes foran kollimatorspalten, der gøres tilpas smal.
Gitteret anbringes i gitterholderen. Gitteret skal stå vinkelret på strålegangen, og
kikkerten drejes nu til stregen i trådkorset er midt i 0'te ordens billedet. Skiven drejes, så
vinkelmålet er nulstillet. Afbøjningsvinklerne h og v for linierne i He-spektret eller
Hg-spektret aflæses både til højre og venstre for midterstillingen. Da spektret er ens til
hver side, bestemmes den endelige afbøjning som en middelværdi af de to aflæsninger
for hver linie. Der måles på 1. orden for de skarpeste linier. Resultaterne indføres i tabel

2. Emissionsspektret for brint (H2).
Der udskiftes nu til et geisslerrør med brint. Her udmåles på samtlige farver på samme
måde som i del 1. Der måles på 1. orden. Resultaterne indføres i tabel 2... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Gitterspektroskopi

[20]
Bedømmelser
 • 29-03-2010
  super godt ! god teori, databehandling, måleresultater
 • 10-03-2003
  den er for nice, god teori, databehandling, måleresultater osv... jeg kan klart anbefale den!!!
 • 04-04-2013
  Givet af Studerende på 1. år
  Super .....................
 • 07-02-2012
  Super god rapport til inspiration