Gerundium - udvidet nutid | Noter | Spansk A

  • STX 2.g
  • Spansk A
  • Ingen givet
  • 1
  • 204
  • Word2007

Gerundium - udvidet nutid | Noter | Spansk A

Denne opgave indeholder noter til udvidet nutid (gerundium) på spansk. Opgaven forklarer forskellen på almindelig og udvidet nutid ved hjælp af skemaer, der har eksempler og forklaringer på begge.

Verber i udvidet nutid beskriver på spansk noget man er I gang med at gøre, mens almindelig nutid blot siger noget om, hvad man gør generelt.

Til sidst i opgaven gives der eksempler på nutidssætninger, der laves om til udvidet nutid. Der er i løbet af opgaven brugt forskellige verber, således at der gives eksempler på bøjningen af forskellige verber i gerundium på spansk.

Gerundium - udvidet nutid | Noter | Spansk A

[1]
Bedømmelser
  • 01-12-2011
    Den gør hvad den skal gøre