Erhverv og Landbrug - Noter i Geografi C

  • HF 2. år
  • Geografi C
  • Ingen givet
  • 15
  • 4679
  • Word2007

Erhverv og Landbrug - Noter i Geografi C

Dette er noter til Modul 5 – Erhverv og Landbrug.

Vi laver en redegørelse og uddybning af temaet "Erhverv og Landbrug" indenfor faget "Geografi C".

Der besvares spørgsmål, som overordnet set dækker pensum for Geografi C, indenfor emnerne Landbrug og Erhverv.

Lærers kommentar

Dine besvarelser er rigtig gode og du har et godt overblik over emnet, samt bruger du nogle gode figurer. Det eneste men er at jeg godt kunne tænke mig, at du prøver at være mere kortfattet og direkte (måske 12 sider i stedet for 16 sider). På den måde at øve at du får sagt de vigtigste ting. Ellers et godt stykke arbejde.

Indhold

ERHVERV
Beskriv og forklar Fourastiés model for erhvervsudviklingen 2
Sammenlignet med Danmarks udvikling: 3
Hvordan har udviklingen været i ”arbejdsstyrken” og ”beskæftigede”? 4
Hvilken udvikling kan man forvente i fremtiden i arbejdsstyrken og hvilken betydning vil det få for arbejdsløsheden? 5
Hvad er BNP, og hvorfor er BNP ikke altid et godt mål for et ulands velfærd? 6
Hvad er definitionen på produktivitet, og hvad påvirker produktiviteten i et land? 8

LANDBRUG
Landbrugets… 9
Beskriv (bl.a. ud fra figur 6.4 side 134) hvordan udviklingen har været i landbruget bl.a. med hensyn til 11
Hvilke miljømæssige problemer giver denne udvikling af landbruget? 13
Kom problemet til livs 14
Forskelle på kunstgødning og naturgødning 14

Uddrag

Grafen viser en fordeling af arbejdsstyrken indenfor tre overordnede grupper;
Tertiære, Sekundære og Primære Erhverv.
Selve grafen angiver tidsforløbet i intervallet [1800-2100] langs x-aksen og den procentmæssige fordeling langs y-aksen. Da der er tale om en 100 % fordeling (alle er i arbejde) forløber de tre kurver overlappende langs den sumeriske frekvens på y-aksen.

Gennemgår man grafen fra ende til anden, vil man se at i begyndelsen (1800-tallet) var der ca. 80 % af arbejdsstyrken, som var beskæftiget med primære erhverv, omtrent 19 % med Tertiære erhverv og 10 % med sekundære erhverv.

Der sker dog en radikal ændring henover 150 år, hvor især de sekundære erhverv og de tertiære erhverv udgør hhv. 38 % og 37 % procent af arbejdsstyrken, hvilket bringer de primære erhverv ned på sølle 25 % af den samlede beskæftigelse.
Dette hænger naturligvis sammen med industrialiseringen og urbaniseringseffekten, der især slog igennem i den vestlige verdensdel i dette tidsrum... Køb adgang for at læse mere

Erhverv og Landbrug - Noter i Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.