Noter: Gengivelsesstrategier & perioder i Kunsthistorien

 • STX 1.g
 • Billedkunst C
 • Ingen givet
 • 8
 • 123
 • PowerPoint2007

Noter: Gengivelsesstrategier & perioder i Kunsthistorien

Indeholder en Power Point oversigt over hvilke gengivelsesstrategier, der er brugt i nogle forskellige perioder i kunsthistorien; dekorativ, ekspressiv/koloristisk/kubistisk/ dekorativ, klassisk, barok, naturalistisk/realistisk, impressionistisk.

Elevens kommentar

De er lavet som forberedelse til billedkunsteksamen, men er ikke bedømt, da jeg ikke trak noget om det, men arkitektur.

Uddrag

Figurens afgrænsning mod omverdenen – en lukket figur eller et mønster. Den klare linie, konturen, der placerer den på fladen og angiver dens omfang får selvstændig værdi. Figuren er renset for alt uvedkommende, som vil svække aflæsningen af dens forløb på det hvide papir. ... Køb adgang for at læse mere

Noter: Gengivelsesstrategier & perioder i Kunsthistorien

[8]
Bedømmelser
 • 21-06-2009
  gode noter. Dog står der ikke noget konkret om det er øjet, tanken eller følelsen der er gengivelsstrategien til billederne.
 • 23-02-2010
  Mangler lidt, men ellers god. Der mangler noget om øjet,tanken eller følelsen.
 • 20-06-2013
  super god som inspiration! tak! :)
 • 30-11-2010
  Hvis man skal lave denne opgave er den god til inspiration!