Forsøg i Fysik: Boyle-Mariottes lov og Charles lov

 • STX 1.g
 • Fysik B
 • 12
 • 8
 • 1852
 • PDF

Rapport: Forsøg i Fysik: Boyle-Mariottes lov og Charles lov

Dette er en rapport skrevet over to forsøg fra fysik, der omhandler Boyle-Mariottes lov og Gay-Lussacs 1. lov (også kaldet Charles' Lov). Disse to er to af "under-lovene" for idealgasligningen

Formålet med forsøgene er at eftervise Boyle-Mariottes lov og Gay-Lussacs 1. lov

Lærers kommentar

Flot skrevet rapport. Fin analyse af dine resultater (også dem, som ikke stemmer med de kendte værdier - absolutte nulpunkt for eksempel).

Studienets kommentar

Havde rapporten været på 2. eller 3. år, ville der have været forventet en analyse af i hvilken retning fejlkilderne påvirker forsøget (negativt eller positivt) og desuden en kommentar til regressionskoefficientenen R^2

Uddrag

Apparater, redskaber og udførelse - Boyle-Mariottes lov:
• Computer med Logger Pro.
• Enhed og tryktransducer.
• Plastikslange.
• Injektionssprøjte.
Det første, vi gjorde, da vi skulle eftervise Boyle-Mariottes lov var at forbinde computeren, enheden, tryktransduceren, plastikslangen og injektionssprøjten, hvorefter vi indstillede sprøjtens rumfang til 20 mL, da det var det størst mulige rumfang. Vi lavede en måleserie ved at trykke stemplet i sprøjten 2-3 mL ind, mens vi noterede trykket og rumfanget. Vi trak stemplet ud til 20 mL efter hver måling for at kontrollere, at trykket stadig var det samme ved det rumfang... Køb adgang for at læse mere

Forsøg i Fysik: Boyle-Mariottes lov og Charles lov

[7]
Bedømmelser
 • 06-10-2010
  MEGET god opgave, der lever op til karakteren. Jeg ønskede dog lidt en definition af hvad en idealgas er under teoriafsnittet, men det kommer selvfølgelig an på hvad opgave har lydt på. Ellers rigtig fin.
 • 13-09-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  Super Duper rapport. Kan stærkt anbefale de til mine elever ! - Men husk ! Kun som inspiration - Ikke afskrivning
 • 12-05-2015
  Givet af EUX-elev på 1. hovedforløb
  Ikke helt hvad jeg ledte efter, men giver et godt indblik i idealgasligningen
 • 26-03-2014
  Hjalp mig med at komme igang.