Gammastråling - halveringstykkelse og afstandskvadratloven

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 8
 • 1299
 • PDF

Rapport: Gammastråling - halveringstykkelse og afstandskvadratloven

Rapporten viser, hvordan man undersøger halveringstykkelsen og afstandskvadratloven.

Formål:
Forsøget er todelt med formålene:
1. At bestemme absorptionen af γ-stråling i bly - finde halveringstykkelsen i bly.
2. At eftervise afstandskvadratloven for γ-stråling.

Lærers kommentar

12 pil ned. Grunden til at dette ikke er et sikkert 12-tal er fordi du ikke får analyseret fejlkilder og usikkerheder. Disse er ikke så væsentlige pga. fine resultater, men derfor skal de stadig nævnes.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Sikkerhedsforanstaltninger
Opstilling
Fremgangsmåde
Måleresultater
Databehandling
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Baggrundsstråling bestemmes:
Vi tilsluttede GM-røret til tælleren og sørgede for at alle radioaktive kilder var langt væk. Vi
indstillede tælleren til et 10 sekunders interval og talte antal impulser Nbaggrund. Vi gentog
dette tre gange, beregnede gennemsnittet og noterede tallene ned i et skema.

Absorption af γ-stråling i bly:
Vi sammensatte opstillingen vist under afsnittet opstilling. Vi anbragte kilden så tæt på GMrøret
muligt, men dog med plads til at anbringe de 10 blyplader mellem røret og kilden. Vi
målte tælletallet Nmålt i 10 sekunder med 0, 1, 2 …, 10 blyplader mellem GM-røret og γ-kilden.
Vores resultater noterede vi ned.

Afstandskvadratloven:
Vi benyttede samme opstilling som ovenover – dog uden blyplader. Vi målte Nmålt i 10
sekunder med forskellige afstande r1 mellem kilden og GM-røret. Igen noterede vi vores
resultater ned... Køb adgang for at læse mere

Gammastråling - halveringstykkelse og afstandskvadratloven

[3]
Bedømmelser
 • 13-01-2014
  Dejlig hjælp når der lige var noget jeg var i tvivl om!
 • 27-02-2015
  Fin opgave, kan sagtens bruges som inspiration
 • 11-09-2015
  Tak for en god rapport.