Galileis faldlov - rapport i fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 11
 • 14
 • 3566
 • PDF

Galileis faldlov - rapport i fysik

Det primære formål er, at eftervise Galileo Galileis faldlov ved forsøg med en faldende stålkugle, samt at opnå større forståelse for det frie fald omkring energibevarelse. Ydermere, at få bedre fornemmelse omkring gnidningsmodstanden.

Studienets kommentar

Meget gennemført rapport, der dog mangler et grundigt afsnit om fejlkilder (de fejl der påvirker det endelige resultat i én bestemt retning - f.eks. et system som på trods af antagelser, ikke er helt isoleret) og usikkerheder (de fejl der kan påvirke resultatet både positivt og negativt - f.eks. måleusikkerhed på instrumenter.)

Indhold

Formål
Teori
Materiel
Måleresultater
Resultatbehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Materiel:
Energibevarelse i frit fald:
• Timer
• Strimmel papir
• Metallod
• Spændingsforsyning

Galileis faldlov:
• Stålkugle
• Relæ
• Faldplade
• Tidstæller
• Elektromagnet
• Stativ

Småforsøg:
• Træklods
• Dynamometer
• Rullebane
• Rullevogn

Forsøgsbeskrivelse:
Energi bevarelse i frit fald.
Timeren monteres på stativ fastgjort til væggen. Timeren forbindes til spændingsforsyningen og et metallod fastgøres til papirstrimlen som klargøres i timeren. En kasse med blødt materiale placeres under loddet således at faldet afbødes. Der tændes for spændingen og loddet slippes således at strimlen trækkes gennem timeren, hvorved den afmærker 100 punkter per sekund. Disse punkter afmåles efterfølgende med lineal og noteres

Galileis faldlov.
Elektromagneten tilsluttes og kuglen fastspændes ved de magnetiske kræfter. Tælleren nulstilles og elektromagneten frakobles, således at stålkuglen falder ned på faldpladen. Idet kuglen slipper elektromagneten sættes tælleren i gang, og når kuglen faldplade bliver tælleren via relæet slået fra og derved får vi at vide hvor lang tid kuglen har været om at falde. Der udføres 3 målinger og tages et gennemsnit af dette. Faldlængden justeres på stativet med et givet interval. Målingerne noteres i et regneark... Køb adgang for at læse mere

Galileis faldlov - rapport i fysik

[8]
Bedømmelser
 • 28-01-2010
  Dårligt teoriafsnit. Alt for langt og tror ikke at læreren har lyst til at vide så meget om ham
 • 19-05-2010
  Konge... Meget flot... fint beskrevet... ikke videre mangler...
 • 09-06-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  lkl lk lkøølk kløk lkløk lkølk klølk kl
 • 31-01-2012
  helt fin opgave, god inpirationskilde