SRO om Gærceller i Biologi og Matematik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Biologi A)
 • 10
 • 16
 • 2679
 • PDF

SRO om Gærceller i Biologi og Matematik

Her finder det eksempel på en god SRO i matematik og biologi. Studieretningsprojektet handler om gærceller og kommer ind på:

 • gærcellers opbygning
 • gærcellers energistofskifte og energiomsætninger
 • gærcellers livsbetingelser
 • vækst og regression
 • temperaturs indflydelse på gærcellerne
 • anvendelse af gærceller indenfor industrien

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 4
3. Gærcellers opbygning 4
4. Gærcellers energistofskifte 5
5. Gærcellers energiomsætninger 5
6. Gærcellers livsbetingelser 6
7. Vækst og regression 7

8. Præsentation af resultater 8
9. Temperaturens indflydelse på gærcellerne ud fra forsøgene 9
10. Anvendelse af gærceller indenfor industrien 10
11. Konklusion 10
12. Litteraturliste 12
13. Bilag 13

Uddrag

Indledning
De fleste af os kender kun gær som den grålige masse, der er pakket ind i hvidt olieret papir med et malteserkors udenpå. Men hvad mange ikke ved er, at gærpakken indeholder 50 gram, hvori der befinder sig ca. 500 milliarder levende encellede svampe. Men hvordan er disse gærceller opbygget? Hvilke livsbetingelser har disse celler? Og hvordan anvendes gærcellen inden for industrien?
Jeg vil med udgangspunkt i vores teori om gærceller samt vores forsøg om temperaturens indflydelse på gærcellens respiration redegøre for gærcellens opbygning og livsbetingelser. Jeg vil især ligge vægt på temperaturens betydning for gærcellerne og undersøge, hvilken betydning temperaturen har for CO_2-produktionen i gærcellen. Til sidst vil jeg vurdere muligheden i anvendelsen af gærceller i industrien.
Gærcellers opbygning
Gærcellen er en svampecelle, og dermed en eukaryot celle. Gærcellen indeholder i cytoplasmaet en cellekerne, som er omgivet af en kernemembran. Kernemembranen indeholder under normale vækstforhold 34 kromosomer – ved ugunstige forhold, såsom ved fødemangel, kan den indeholde helt ned til 17 kromosomer. Inde i cellekernen er der kromosomer, der indeholder cellens arveanlæg, og ud fra disse gener produceres alle cellens proteiner vha. proteinsyntesen. Proteinsyntesen foregår hos gærceller på ribosomerne, der befinder sig i cytoplasmaet. Disse er jævnt fordelt i cytoplasmaet, hvilket gør gærcellen i stand til at kunne foretage proteinsyntesen flere steder på en gang alt efter behovet.
I cytoplasmaet findes også små ovale mitokondrier. Disse mitokondrier er meget simple, hvis cellerne har levet anaerobt. Har cellerne derimod levet aerobt er den inderste mitokondriermembran kraftigt foldet, hvorved overfladen forstørres. Mitokondrierne er utrolig vigtige for gærcellerne, da det er herfra der frigøres energi til cellens livsprocesser. Dette sker ved, at der i mitokondrierne ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Gærceller i Biologi og Matematik

[11]
Bedømmelser
 • 07-10-2010
  Givet af HF-elev på 1. år
  den er godt struktureret og ligetil, indledningen var især god, da det lige var det jeg ledte efter.. jeg har altid svært ved at lave en indledning selv, så det var god inspiration.
 • 03-11-2009
  God orden, brugbar & fin.. --------------------------------------------------------------------------------
 • 08-05-2014
  Meget god, god inspiration
 • 14-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Godt arbejde og fint beskrveet