Fysik B Noter

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 48
 • 11076
 • PDF

Fysik B Noter

Noter fra fysik B-niveau.

I opgaven er undervisningsbeskrivelsen for hvert emne, så man kan se hvilke bøger der er brugt.

Mange af emnerne kan kobles sammen.

Indhold

Energiformer og energiomsætning.
Bølger.
Fysik og musik
Solsystemet.
Mekanisk energi
Kosmologi.
Elektricitet
Atomer og stråling.
Klima
Kræfter
Fysik og sundhed.

Uddrag

JORDEN VORES HJEM:
Jordens kerne består af tunge materialer som jern og nikkel, mens de lette (logisk nok) flød oven på. Jordens atmosfære består af: 20 % oxygen, 79 % nitrogen og 1 % argon. Jorden er næsten kugleformet med en radius på 6371 km og roterer omkring en akse gennem nord- og sydpolen kaldet verdensaksen. Ækvator står som plan vinkelret på verdensaksen. Afstanden fra ækvator til en af polerne er 10.000 km hvilket medfører at jordens omkreds er 40.000 km. Længde målet en meter blev i sin tid fastlagt som 1/10.000.000 af afstanden fra ækvator til nordpolen (det er alligevel pænt smart).
Nordlige Breddegrader defineres som den linje der fra jordens centrum danner en vinkel med ækvator jf. figuren side 9. Længdegrader defineres som set på en anden figur side 9. Breddegrader er parallelle med ækvator medens længdegrader er cirkler der går gennem nordpolen og sydpolen. Nulpunktet for længdegraderne er fastlagt i Greenwich Observatoriet lidt uden for London... Køb adgang for at læse mere

Fysik B Noter

[44]
Bedømmelser
 • 09-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg syntes det var nogen meget kortfattet noter som godt nok har det væsentlige og vigtigste med men som ikke forklarer noget. Dertil syntes jeg ikke selv at de fungerede når man ikke har den samme fysikbog. Noterne er gode men ikke særlig alsidige eller uddybende.
 • 15-08-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget godt organiseret, så det er virkelig nemt at finde rundt i teksten. Det er også godt til at lave rapporter, hvis man er f.eks er gået i stå og ikke kan komme vidre er det godt at se noterne igennem,
 • 13-05-2019
  Givet af GIS-elev
  Dårlige noter med manglenede indhold & opdeling - der er bedre herinde end de her.
 • 19-02-2017
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig gode noter! De er meget brugbare