STX Fysik A 2009 20. maj - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 14
 • 1670
 • PDF

STX Fysik A 2009 20. maj - Vejledende besvarelse

Skriftlig Fysik, STX A-niveau. Maj 2009.

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig fysik STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 20. maj 2009.

Opgaverne 1-7 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i fysik.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

1. Operahuset

I opgaven skal du ud fra effekten bestemme mængden af varme, der skal tilføres Operahuset i en bestemt periode. Derefter skal du bestemme massen af det havvand, som herved modtager varme med en bestemt effekt.

2. Kørsel på glatbane

I denne opgave skal du arbejde med kinematik. Du skal bestemme tiden , som det tager for en bil at bremse helt op. Derefter skal du bestemme bilens fart for enden af en skrå bane.

3. Fusionsenergi

Her skal du beregne volumen af en pille, som indeholder deuterium og tritium. Derefter skal du beregne Q-værdi af fusionsprocessen mellem deuterium og tritium.

4. Planteplankton

I denne opgave skal du beregneen laserstråles bølgelængde i luft. Derefter skal du ud fra lysets hastighed bestemme afstanden mellem havoverfladen og planteplankton, som ligger under havoverfladen. Til sidst skal du beregne antallet af klorofylmolekyler, som bliver exciteret af en enkelt lyspuls.

5. Månehop

Tabellen viser sammenhørende værdier af tiden og en astronauts lodrette hastighed under et hop. Du skal ud fra tabellens oplysninger bestemme tyngdeaccelerationen på Månen. Du skal også bestemme tidspunktet og højden, når astronauten befinder sig øverst i hoppet.

6. Den Internationale Rumstation ISS

En graf viser rumstationens højde over Jorden som funktion af tiden. Du skal ud fra grafen bestemme den fart, hvormed rumstationen taber højde. Derefter skal du bestemme rumstationens omløbstid i en bestemt situation. Til sidst skal du beregne den mekaniske energi, som raketmotoren skal tilføre rumstationen.

7. Skøjteløber

Billedet viser en skøjteløber, som glider hen over isen. Du skal vurdere størrelsen af trykket fra skøjten på isen.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1.b.

Der gælder følgende sammenhæng mellem tilført varme Q, varmekapacitet C og temperaturtilvækst ΔT:
Q=C·ΔT (1.3)
Varmekapaciteten er både stof- og masse-afhængig ud fra følgende sammenhæng
C=m·c (1.4)
idet c er stoffets specifikke varmekapacitet og m er massen det stof, temperaturændringen virker på. Vi husker nu sammenhængen mellem varme, effekt og tidsrum i (1.1), og har så:
P·Δt=m·c·ΔT (1.5)
I (1.5) isolerer vi massen m og har nu at
m=(P·Δt)/(c·ΔT) (1.6)
Vi indsætter de kendte værdier i (1.6) og beregner massen af det vand, der strømmer gennem rørene pr. minut. Den specifikke varmekapacitet c for vand findes til 4,18 kJ/(kg K). Idet en temperaturforskel i Kelvin er den samme i ºC, indsættes ΔT i ºC... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2009 20. maj - Vejledende besvarelse

[48]
Bedømmelser
 • 15-03-2010
  Jeg syntes den skal have 5 stjerner, da det godt kunne blive lidt for meget med de der tal som skulle referere til en formel eller andet, så ville jeg hellere have haft det var blvet skrevet igen. det er god opgave, den er til at overskue, den fik det hele til at virke nemt.
 • 10-01-2011
  En opgave der er utrolig veludført, og som giver god hjælp, hvis man sidder og har problemer med opgaven. Opgaven er meget pædagogisk opbygget, og let overskuelig. Alt i alt en opgave til 6 stjerner, uden mangler, og som er lige til at gå til.
 • 24-03-2015
  hoooooooooooooooooooooooooope
 • 24-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  opgaven er okaaaaay og til god hjælp

Materialer relateret til STX Fysik A 2009 20. maj - Vejledende besvarelse.