Fysik A rapport om lysets bølgeegenskaber

 • STX 2.g
 • Fysik A
 • 10
 • 18
 • 4280
 • Word2003

Fysik A rapport om lysets bølgeegenskaber

18 siders lang fysikrapport om lysetsbølge egenskaber.

Delforsøg 1.

Formål:
I dette forsøg vil man undersøge lys som et bælgefænomen. Ved at udføre en række forskellige forsøg, kan vi påvise om vores teori i bogen passer med praksis i virkeligheden.
I forsøg 1. påpeger man især hvilke fundne bølgelængder, som passer med bogens spekter for synligt lys.


Delforsøg 2.

Formål:
Det ville være spændende at undersøge lysets refleksion under interferens, så det er præcis det, som skal undersøges i dette forsøg ved hjælp af en spejling i en cd.

Delforsøg 3.

Formål:
At undersøge en heliumlampe og derefter selv prøve, at skabe et spekter for heliumlamper. Det er lige hvad dette forsøg drejer sig om. Fremdrag de forskellige bølgelængder på farverne ved en heliumlampe. Og dernæst så selv indtegne det i et selvkonstrueret spekter.

Indhold

Delforsøg 1.
Formål:
Teori
Forkortelser og specifikke værdier:
Materialer og apparater:
Tegninger og beskrivelse af apparater:
Fremgangsmåde
Måleresultater og beregninger:
Diskussion og vurdering af de opnåede resultater:
Konklusion
Delforsøg 2.
Formål
Teori
Forkortelser og specifikke værdier:
Materialer og apparater:
Tegning og beskrivelse af apparater:
Fremgangsmåde
Målinger og beregninger:
Diskussion og vurdering af de opnåede resultater:
konklusion
Delforsøg
Formål
Teori
Forkortelser og specifikke værdier:
Materialer og apparater:
Tegning og beskrivelse af apparater:
Fremgangsmåde
Målinger og beregninger:
Diskussion og vurdering af de opnåede resultater:
Konklusion

Uddrag

Teori:
Man lyser med en lille lommelaser ind på en gitterplade, som derefter placerer forskellige laserprikker på væggen. Alle prikkerne har en speciel orden og de er placeret symmetrisk. Ved at måle nogle data, kan man finde resten af de data som skal bruges i det sidste færdige resultatskema.
Der skal findes v1 for at λ kan findes bagefter.
Ligningen for v1 er: v1 = tan-1 (x / a )
Derefter kan man bruge v1 til at beregne λ ved ligningen:
λ = d / n · sin (vn)

Forkortelser og specifikke værdier:
Gitteret: antal streger pr. mm, fx 300 streger pr. mm.
d = en gitterkonstant, dvs. hvis der er 300 streger pr. mm. Kan man udregne en konstant, som helst ses målt i meter. Fx 1/300 mm = 0,00333 mm = 3,33 · 10-6 m
a = afstand fra gitter til væg eller skærm. Altså der hvor laserprikkerne rammer.
x = gennemsnit af længden mellem 0. orden og 1. orden til højre og 0. orden og 1. orden til venstre.
n = ordens nr.
... Køb adgang for at læse mere

Fysik A rapport om lysets bølgeegenskaber

[2]
Bedømmelser
 • 11-05-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  kjaksjdaksdjkajskdaksdjaksjdkajsdkajsdkajsdkajskdjaksdjaksdjaksjdka
 • 11-04-2011
  fint fint .....................