SSO om fusionsenergi

SSO om fusionsenergi

Større skriftlige opgave (SSO) i Fysik om fusionsenergi, med begreber som kinetisk temperatur, fusionstæthed osv.

Indhold

Energi i fusionsprocesser:
Side. 2.
Fusionsprocesser og Q-værdi:
Side. 5.
Plasmabegreber:
Side. 8.
Plasmas egenskaber og opvarmningsmetoder
Side. 16.
Fusionsforskning
Side. 21.
Litteraturliste
Side. 23.

Uddrag

Energi i fusionsprocesser

Grunden til at der bliver udsendt energi når der forløber fusionsprocesser, er vist ved den teoretiske sammenhæng, forudsagt af Einstein:

Denne sammenhæng kaldes masse-energi-relationen, hvor c er lysets hastighed i vakuum, c = 2,9979·108 m/s, er massetilvæksten og er energitilvæksten. Dette er faktisk grundlaget for at fusionsprocesser udsender energi, da man også indfører begrebet hvilemasse, som er den masse et stof har når det ligger og der ikke tilføres/fjernes noget energi, dette betegnes som:

Altså har et stof også energi, når det bare ligger stille, ud fra dette ses det at massen og energien i et stof er ækvivalente, eller masse er energi, og omvendt energi er masse.

Hvis den samlede hvilemasse bliver mindre under en reaktion betyder det at systemet frigiver energi, denne energi kommer til udtryk i kinetisk energi, idet produkterne af reaktionen vil flyve af sted med stor hastighed efter reaktionen. Hvis reaktanterne, i vores tilfælde kernerne, allerede har kinetisk energi inden de reagerer, vil den kinetiske energi blot forøges.

For at beregne den energi der frigives ved fusionsprocesser indføres begrebet Q-værdi, som er et udtryk for den energi en fusionsproces afgiver. For at kunne udregne en Q-værdi defineres først massetilvæksten som:

Q-værdien defineres som tilvæksten af den samlede kinetiske energi:

Da der tidligere er sagt at masse er energi og omvendt, må der altså gælde at hvis tilvæksten i kinetisk energi er positiv, må den samlede hvilemasse aftage, og hvis tilvæksten i kinetisk energi er ... Køb adgang for at læse mere

SSO om fusionsenergi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.