AT synopsis om fremtidens klima

  • STX 2.g
  • AT (Naturgeografi C, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1531
  • Word2003

AT synopsis om fremtidens klima

AT synopsis i Samfundsfag A og Naturgeografi C om fremtidens klima.

Problemformulering

I denne opgave vil vi arbejde med spørgsmålet om, hvad klimaforandringerne skyldes og hvad vi kan gøre for at forhindre/formindre dem. For at kunne besvare dette spørgsmål vil vi arbejde med nogle problemstillinger, som kan føre os i retningen af et svar. Vi vil først definere begrebet klima/-ændringer, og hvilke parametre der påvirker dette. Her efter vil vi kigge på hvilke konsekvenser klimaændringerne vil have. I vil derefter undersøge hvad forskellige klimaforskere mener om, hvorvidt det globale klimaproblem er menneskeskabt eller ej, og hvad de danske partier gør for, at mindske drivhusgasserne. København skal i 2009 danne rammen om et nyt klimatopmøde, og vi kigger derfor nærmere på hvordan de internationale klimaaftaler vil klare det globale klimaproblem i fremtiden.

Indhold

Indledning
Metoder
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektiverende spørgsmål
Studierapport
Litteraturliste

Uddrag

Hvilke samfundsmæssige konsekvenser har klimaændringerne i verden?
Listen over konsekvenser som er grundet i den globale opvarmning er lang. Vi har kigget nærmere på EU-kommissionens teorier om, hvilke ændringer som fremover vil ske på verdensplan. Disse liste findes som bilag, og er er dannet ud fra Europa-kommissionens liste over konsekvenser, og på baggrund af filmene ”An Inconvenient Truth” og ”The Day After Tomorrow”.

Delkonklusion
Klimaændringerne vil ifølge EU-kommissionen ændres markant, og der vil være fatale følger for menneskets livsformer. Ligeledes kan vi se at det ikke kun er mennesket som rammes af ændringerne, men dyrene vil også være offer for klimaændringerne. Den globale opvarmning vil ligeledes være med til at mennesket såvel som dyrene skal ændre deres leveform. Kyster oversvømmes, så vi bliver nødt til at flytte længere op over vandoverfladen, vejret ændres markant, og vi vil opleve vejrforhold som aldrig er set før... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om fremtidens klima

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.