Fremstilling af papir

 • HTX 3. år
 • Teknologi A
 • Ingen givet
 • 17
 • 4408
 • PDF

Projekt: Fremstilling af papir

Affald er et globalt problem. Vi mennesker køber og smider uden at tænke os om. Vi tror vi smider det væk; men ”væk” findes ikke. Før vi mennesker blev født, var der en balance i naturen. Det vil sige, at der var et ”fuldstændigt” kredsløb. De ”affaldsstoffer” som blev dannet et sted, blev nedbrudt et andet sted. Menneskerne har brudt naturens kredsløb ved selv at producere ”affaldsstoffer”, som ikke kan nedbrydes af naturen. Det har medført, at der er blevet dannet miljøproblemer som skader vores omgivelser. For at undgå dette må vi begynde at genbruge affaldet.

Opgavens problemstillinger lyder som følgende:

- Hvad kan man gøre for at formindske papirforbruget?
- Hvad sker der med det brugte papir?
- Hvad er forbedret ved papirindustrien i de sidste par år?
- Hvad er genbrugspapir?
- Hvor meget sparer man ved at bruge genbrugspapir?
- Er der nogle fordele/ulemper ved genbrugspapir?
- Hvordan kan det være at ny-produceret papir er mere fortrukken end genbrugspapir?

Indhold

Problemanalyse
Problemformulering
Projektafgrænsning
Tidsplan
Historien bag papir
Opdagelse af papir
Det opdages at papir kan laves af træ
Første papirmaskine i Danmark

Hvad er papir?
Papirfremstilling
Fremstillingsproces
Mekanisk masse
Kemisk masse
Cellulose
Blegning
Integrerede fabrikker
Papirets rolle i miljøet

Delkonklusion
”Fra vugge til grav”
- livscyclus
Transport
Energi
Vandforbrug

Genbrugspapir
Delkonklusion
Fordele/Ulemper ved genbrugspapir
Fordomme om genbrugspapir
Delkonklusion
Undersøgelse
Fremstilling af papir
Blegning af papir
Sammenligning af alm. papir og genbrugspapir

Efterbehandling af sammenligning

Delkonklusion
Papir set i en samfundsmæssig sammenhæng
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Træerne som bliver fældet, er en vigtig brik i naturen. Træerne optager kuldioxiden (en drivhusgas, som vi bl.a. udånder) og danner glukose(sukker) samt oxygen(ilt). Denne proces kaldes fotosyntesen. Når træer fældes, ændrer det omgivelserne i en skov. Dyrearterne, som opholdt sig i skovene vil flygte, da de ikke kan få opfyldt deres behov. Maskinerne som bliver brugt til fældning og behandling af træerne, er også miljøskadelige da de afgiver gasser til atmosfæren. På fabrikken hvor træet bliver omdannet til papir, bliver der såvel også afgivet gasser. Herudover løber der slam ud i havet.

Dette er ikke det største problem i Danmark, da landet er et træfattigt. Papirforbruget er 3 gange så stort som ... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af papir

[9]
Bedømmelser
 • 06-01-2010
  Fed opgave. Kommer godt rundt om det hele. Skal dog nok i de flestes tilfælde skrives en del om da den står i et meget "flot" sprog.
 • 15-11-2001
  Cremet HTX opgave lige det man har brug for for at få noget baggrund i papir fremstilling
 • 23-10-2009
  Super! Liige hvad jeg behøvede :D
 • 16-05-2009
  Fin opgave om parpir