Rapport om Fremstilling af Biodiesel

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 9
 • 1924
 • PDF

Rapport om Fremstilling af Biodiesel

Rapporten handler om en fremstilling af biodiesel.

Formål:
Fremstilling af biodiesel under en transesterficering, dvs. hvor alkohol-delen af en ester bliver byttet ud med en anden alkohol under tilstedeværelsen af en stærk base.

Indhold

Formål
Kemikaliefortegnelse
Apparaturliste
Sikkerhed
Udførelse
Teori
Resultater
Fortolkning
Usikkerhed
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Udførelse:
Vi afmålte 14 mL methanol i et måleglas og hældte det i den koniske kolbe. Herefter knuste vi ca. 1 gram natruimhydroxid i morteren, afvejede 0,547 g og hældte det i den koniske kolbe sammen med methanolen. Vi puttede så den lille magnet i den koniske kolbe, som vi stillede på varmepladen/ magnetomrøreren og tændte for magnetfeltet, så magneten begyndte at blande de to stoffer i kolben. Denne omrørte til vi ikke kunne se mere hvidt pulver (natriumhydroxid), dvs. ca.

5-10 min. I ventetiden afmålte vi 60 mL rapsolie, som vi efter de 5-10 min hældte i kolben. Herefter tændte vi for varmepladen og lod blandingen omrøres i yderligere 20-30 min ved en temperatur på 35 – 50 C, hvilket vi kontrollerede med et termometer, som vi passede på ikke rørte bunden af kolben. Under hele opvarmningen var det vigtig, at der ikke kunne ses to faser i blandingen. Efter opvarmningen hældte vi blandingen på en skilletragt, som var anbragt på et stativ, og som en sikkerhed havde vi placeret et lille bægerglas nedenunder, hvis nu vi havde glemt at lukke for tragten. Blandingen fik herefter lov til at stå og køle af og dele sig i to faser (biodiesel øverst og glycerol nederst).

Vi vejede herefter et bægerglas, noterede vægten og tappede langsomt den nederste fase (uren glycerol) af i bægerglasset. Dernæst opvarmede vi bægerglasset i ca. 10 min under udsugning ved 70C, så rester af methanol blev fjernet. Vi lod herefter bægeret stå og afkøle til stuetemperatur, hvorefter vi vejede bægeret igen og beregnede volumen af glycerolen, ud fra viden om at glycerol har en densitet på 1,26 g/ cm3.

Derefter tappede vi den tilbageblevne fase (uren biodiesel) af og filtrerede den gennem en Büchner-tragt. Vi målte volumen af den fremstillede mængde biodiesel og sammenlignede viskositeten med viskositeten for rapsolie og glycerol. Til sidst hældte vi den fremstillede biodiesel på flaske... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Fremstilling af Biodiesel

[9]
Bedømmelser
 • 17-10-2010
  Det gode ved opgaven er alle strukturformlerne.. Men jeg mangler overskuelighed over, om teksten mellem strukturformlerne hører til formlen oven over eller under teksten.. Teksten er ikke så forklarende. Det var kun strukturformlerne og det deromkring jeg skulle bruge..
 • 23-12-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  super flot opgave. Den er utrolig omfattende. Meget mere end jeg havde brug for.
 • 08-12-2014
  God opgave med fine og gode forklaringer. Fornuftigt arbejde.
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  meget brugtbar opgave..