Fremstilling af Acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 10
 • 7
 • 1880
 • PDF

Fremstilling af Acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver en fremstilling af acetylsalicylsyre. Vi foretager også en oprensning og smeltepunktsbestemmelse af acetylsalicylsyre samt en fremstilling af brusepulver.

Formål:
Formålet med denne øvelse er at fremstille acetylsalicylsyre. Ved en organisk syntese fremstilles acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. Det fremstillede produkt oprenses ved omkrystallisering og renhedsvurderes ved smeltepunktsbestemmelse. Den fremstillede acetylsalicylsyre bruges til fremstilling af brusepulver.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der mangler et afsnit om fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Opstilling og øvelsens udførelse:
Præsentation af data og behandling af data:
1. Skriv reaktionsskemaet for fremstillingen af acetylsalicylsyre med strukturformler for stofferne.
2. Beskriv hvordan acetylsalicylsyre virker smertelindrende.
3. Forklar hvordan acetylsalicylsyre optages i kroppen.
4. Beregn stofmængderne af salicylsyre og ethansyreanhydrid (find ethansyreanhydrids densitet i en databog). Er der anvendt ækvivalente mængder?
5. Beregn det teoretiske udbytte af acetylsalicylsyre og udregn derefter det opnåede udbytte i procent af det teoretiske udbytte. Kommentér udbyttet størrelse.
6. Skriv reaktionsskemaet for den kemiske reaktion, som giver brusevirkningen.
7. Hvilke andre metoder kan man bruge til at undersøge renheden af den syntetiserede acetylsalicylsyre
Konklusion

Uddrag

Eksperimentelt:

Syntese
Bland 10,0 g salicylsyre og 15 mL ethansyreanhydrid i en tør 250 mL konisk kolbe. Tilsæt forsigtigt ca. 5 dråber konc. svovlsyre. Kolbens indhold blandes godt og anbringes 10 minutter i et vandbad, der er 70-80 ºC. Kolben rystes af og til for at få salicylsyren opløst.
Herefter afkøles kolben grundigt i isvand indtil der sker udbredt krystallisation. Man kan hjælpe krystallisationen i gang ved at skrabe med en spatel mod den indvendige kolbevæg.
Tilsæt 100 mL vand. Herved hydrolyseres overskud af ethansyreanhydrid til ethansyre. Fortsæt afkølingen i isvandet. Den udfældede acetylsalicylsyre frafiltreres på sugefilter.

Oprensning og smeltepunktsbestemmelse
Den fremstillede acetylsalicylsyre oprenses ved omkrystallisation. Opløs stoffet i ca. 30 mL ethanol i en 250 mL kolbe ved opvarmning på varmeplade. Evt. tilsættes lidt mere ethanol, hvis ikke al acetylsalicylsyre er opløst. Tilsæt 80 mL vand og afkøl kolben i isbadet til udkrystalliseringen har fundet sted.
Acetylsalicylsyren frafiltreres på sugefilter og tørres ved lav temperatur (70 ºC) i varmeskabet i 5-10 minutter. Det dannede produkt vejes.
Smeltepunktet for det dannede stof bestemmes med smeltepunktsapparat.

Fremstilling af brusepulver
Lidt af det tørre reaktionsprodukt anvendes til at lave brusepulver. Bland 500 mg af stoffet med 1,3 g NaHCO3, i en morter. Tilsæt lidt vand og iagttag brusevirkningen... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

[25]
Bedømmelser
 • 22-11-2015
  Jeg er meget glad for den da jeg manglede data til en rapport som jeg så fandt og justeret til min rapport, jeg bruger den rapport som kilde.
 • 23-10-2010
  Den er meget grundig, dog mangler der et billede af reaktionskemaet, men da navnene står nedenunder er det ikke et alt for stort problem.
 • 03-05-2017
  dposckpsdokcposkdcposkdcpsdcpoksdc
 • 13-01-2016
  der er et par mangler men ellers fin