Fra outsourcing til protektionisme

Fra outsourcing til protektionisme

Det er min hypotese, at Barack Obama protektionistisk foranstaltninger over for Kina vil medfører en form for boomerang effekt på USA.

Jeg vil afprøve min hypotese gennem min problemformulering som er følgende:
Jeg vil gerne redegøre for begrebet outsourcing og dens udvikling. Dernæst vil jeg lave en analyse af de indgreb som Barack Obama vil lave over for outsourcing i USA og dette vil jeg gøre med udgangspunkt i udvalgte artikler. Jeg vil til slut runde af med at perspektivere til de mulige konsekvenser som magtkampen mellem USA og Kina måtte medføre på andre områder.

Indhold

Indledning: 2
Metodeafsnit og refleksion 3
Redegørelse for begrebet outsourcing og dens udvikling 4
Analyse af de protektionistiske foranstaltninger Barack Obama vil lave over for outsourcing i USA 5
Konklusion på problemformulering og diskussion af løsningsmuligheder 6
Kildefortegnelse: 7
Bilag: 9

Uddrag

Metodeafsnit og refleksion

Valg af faget International Økonomi A:
Da handelshindringer og protektionisme er to kompatible størrelser har jeg valgt at bruge protektionisme i mit metodeafsnit. Det skyldes, at Obama har valgt at sætte handelshindringer på kinesisk producerede dæk, hvilket er en protektionistisk foranstaltning og det er relevant for min problemstilling. Da Obama vælger protektionistiske foranstaltninger og Kina nu vælger at gøre det samme, så gør det en indflydelse på resten af omverdenen. Jeg har valgt at bruge nogle grafer til at tydeliggøre udviklingen i protektionismen, hvor jeg vil kigge nærmere på, hvordan USA er i gang med at bevæge sig fra fri handel til at blive mere protektionistiske. Jeg har benyttet wto.org til at tydeliggøre udviklingen i outsourcing i perioden 1998 til 2008. På UNCTAD har jeg fundet en årlig rapport der hedder World Investment Report 2010. Der er oplysninger om internationale investeringer, som er et af de bedste mål for outsourcing, hvilket jeg har brugt til at redegøre for outsourcing og dens udvikling Tallene fra WTO og World Investment Report 2010 har jeg valgt at analysere ud fra en empirisk bearbejdning.
Redegørelse af begrebet protektionisme:
Formålet er at beskytte de hjemlige erhverv fra den udenlandske konkurrence. Da et land ved brug af handelshindringer eller såkaldte protektionistiske foranstaltninger lægger en alvorlig dæmper på handelen med omverdenen. Protektionisme er de indgreb i handelen som eksempelvis told, importkvoter, valutabegrænsninger, statstilskud, tekniske hindringer, statsstøtte og told mv.
... Køb adgang for at læse mere

Fra outsourcing til protektionisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.