SSO: Fosterdiagnostik og Etiske dilemmaer

  • HF 2. år
  • SSO (Biologi B)
  • 12
  • 15
  • 3578
  • PDF

SSO: Fosterdiagnostik og Etiske dilemmaer

Omhandler fosterdiagnostik og diskussion om etiske dilemmaer.

Problemformuleringen lød på at jeg skulle fortælle om invasive og noninvasive undersøgelsesmetoder samt diskutere etiske dilemmaer i form at f.eks kromosomfejl som Downs syndrom. Jeg skulle også gøre rede for de til dato mest anvendte undersøgelsesmetoder.

Indhold

Indledning 1
Abstract 2
Fosterdiagnostik 3
Hvad er fosterdiagnostik 3
Undersøgelsesmetoder 4
Fordele og ulemper 7
Invasive undersøgelsesmetoder 7
Non-invasive undersøgelsesmetoder 8
Den legale abortgrænse i Danmark 8
Etiske dilemmaer 9
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning

Fosterdiagnostik er og vil fortsat være et stort etisk dilemma. Der er mange muligheder og endnu flere holdninger omkring disse muligheder.
Jeg vil i denne opgave redegøre for begrebet fosterdiagnostik og undersøge hvilke metoder der oftest er anvendt til dato, samt hvad disse metoder undersøger for.
Jeg vil gennem analyse se nærmere på hvilke fordele og ulemper der er ved brugen af både invasive, samt non-invasive fosterdiagnostiske undersøgelsesmetoder. Hvilke konsekvenser det kan give og hvilke problemstillinger det kan medføre. Samtidig vil jeg se nærmere på den legale abortgrænse i Danmark. Jeg vil undersøge hvorfor det er 12. uge i en graviditet som gør forskellen for legal abort.
Jeg vil på baggrund af denne analyse samt vedlagte artikel (Bilag 1) vurdere etiske dilemmaer ved mulighederne i fremtidens fosterdiagnostik. Hvilke problemstillinger det kan give i forhold til forskellige folks holdninger og de handicappedes levestandard i deres, samt i andres øjne.
Jeg vil gennem denne opgave rådføre mig hos bl.a. etisk råd, hvor netop dette emne er et stort dilemma. Samtidig vil jeg vurdere kommentarer fra handicappede omkring etik i fosterdiagnostik. Vurdere hvad deres meninger er kontra andres... Køb adgang for at læse mere

SSO: Fosterdiagnostik og Etiske dilemmaer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.