Fossile brændsler/brændstoffer

Rapport: Fossile brændsler/brændstoffer

Rapport til en mundtlig eksamen i NF. Rapporten er skrevet og afleveret inden eksamen, og derefter forsvaret mundtligt, til selve eksamen.

Indhold

Hvad er fossile brændstoffer kemisk set? 2
Forbrænding af Heptan 3
Hvordan og hvornår er fossile brændstoffer dannet? 3
Hvordan bruges de? 5
Hvorfor er træ som opvarmning CO2 neutralt? 5
Nedbryderfødekæden 6
Kulstoffets kredsløb 6
Drivhusgasser 7
Klimaproblematikken mht. fossile brændstoffer og hvad vi kan gøre 8

Uddrag

Hvad er fossile brændstoffer kemisk set?
Fossile brændstoffer består af carbonhydrider, (samme som kulbrinter) som er et organisk stof der kun består af kulstof og brint. Så er der nogle kulbrinter, hvori der kun findes enkeltbindinger mellem C-atomerne, som kaldes for ”Alkaner”.
Navnene på de 10 første uforgrenede alkaner er som følger: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan og Decan.
Alkanerne navngives efter hvor mange C-atomer de indeholder, første del af navnet, fx ”Octha” i ”Octhan” fortæller hvor mange C-atomer der er, og anden del af ”Octhan”, altså ”an”, fortæller at der kun findes enkeltbindinger mellem C-atomerne, og er dermed en alkan. Pentan har fx 5 C-atomer, da Penta på græsk/latinsk betyder 5, og Octhan har 8 C-atomer, da Octa betyder 8 osv. Foruden det skal man tage det dobbelte af H-atomer og ligge oveni, plus 2. Formlen for en Alkan er dermed således: CnH2*n+2
”n” er antallet af C-atomer, og er altid minimum = 1 C-atom. Først har man fx 2 C-atomer, og (Altid) 2 H-atomer, så ganger man de 2 H-atomer med de 2 C-atomer, og har dermed dobbelt så mange H-atomer, til sidst ligger man så 2 til. Eks. C6H12 + 2 = C6H14 som er alkanen Hexan... Køb adgang for at læse mere

Fossile brændsler/brændstoffer

[6]
Bedømmelser
 • 17-05-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Meget brugbar især omkring kemi delen. Mangler dog figurer eller noget som kan illustrere de ting som bliver skrevet om. Måske en konklusion, men ellers super god opgave som give folk en stor hjælp omkring emnet "fossile brændstoffer".
 • 17-06-2011
  Givet af HF-elev på 1. år
  Havde brug for noget med fossile brændstoffer, men der var mere om kul end olie o.lign. Ellers fin opgave
 • 23-06-2014
  seddefsdfsdfqwrfrgdgtsewdf
 • 19-05-2014
  gadgadfhagdhsdgfdasfasf